BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łatuszyńska Małgorzata
Tytuł
Efekty rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych
Źródło
Przegląd Organizacji, 2004, nr 1, s. 27-31
Słowa kluczowe
Inwestycje w transporcie, Transport międzynarodowy, Korytarz transportowy
Investments in transport, International transport, Transport coridor
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Omówiono rolę korytarzy transportowych w rozwoju komunikacji na kontynencie europejskim. Przybliżono definicję tego pojęcia. Zwrócono uwagę, że przewiduje się powstanie 10. tzw. paneuropejskich korytarzy transportowych. Przedsięwzięcia związane z ich rozwojem należą do najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Europie do 2020 roku.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. ASCHAUER, Is Public Expenditure Productive?, „Journal of Monetary Economics" Vol. 23, No. 2/1989.
 2. K. ATTARAN, P. AUCLAIR: Highway Stock and Private Sector Productivity, „Transport Research Record" No. 1274/1990.
 3. R. CERVERO, D. ASHAUER, Economic Impact Analysis of Transit Investments. Guidebook for Practitioners, National Academy Press, Washington 1998.
 4. M. CIESIELSKI, Ekonomika infrastruktury transportowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1992, s. 104-107.
 5. D.J. FORKENBROCK, S. BENSHOFF, G.E. WEISBROD, Assessing the Social and Economic Effects of Transportation Projects, NCHRP Web Document 31, 2001, http://trb.org/trb/publications/nchrp/
 6. M. GOMMERS, M. VAN SCHIJNDEL, Practices in the Evaluation of Infrastructure Investments and New Challenges. Paper prepared for: „TRANS-TALK - Improving Evaluation Practices in Transport: Towards a Better Integration of Technical and Political Perspectives", Bruksela, 30 maja-1 czerwca 2001, s. 5-8.
 7. T. KAMIŃSKA, Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 106-111, 123-124.
 8. European Commission, DG VII, Towards Fair And Efficient Pricing In Transport, Bruksela 1995.
 9. C. LYNDE, J. RICHMOND, Public Capital and Total Factor Productivity, „International Economic Review" Vol. 34, No. 2/1993.
 10. M. ŁATUSZYŃSKA, Koncepcja korytarzy transportowych w ujęciu historycznym, „Problemy Ekonomiki Transportu" nr 3-4/2002, s. 7-18.
 11. M.L. MANHEIM, Fundamentals of Transportation System Analysis. Volume 1: Basic Concepts, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England 1984, s. 43.
 12. A. MUNNEL, Why Productivity Growth Declined? Productivity and Public Investment, „New England Economic Review" 1990.
 13. J. NELLTHORP, P. MACKIE, A. BRISTOW, Measurement and Valuation of the Impacts of Transport Initiatives. Deliverable D9: EUNET Socio-Economic and Spatial Impacts of Transport, Institute for Transport Studies, University of Leeds, Leeds 1998, s. 8.
 14. J. OOSTERHAVEN, T. KNAAP, Spatial Economic Impacts of Transport Infrastructure Investments, Paper prepared for „TRANS-TALK Thematic Network", Brussels, November 6-8, 2000, s. 3-4.
 15. B. PAWŁOWSKA, Zewnętrzne koszty transportu: problem ekonomicznej wyceny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 16. C. REHFELD, Transport Infrastructure Investments and Decision Support Systems, The Technical University of Denmark, Copenhagen 2000, s. 3, 25.
 17. P. RIETVELD, F. BRUINSMA, Is Transport Infrastructure Effective?. Springer, Berlin 1998, s. 46.
 18. G. SARLOS, Analyse des systemes energitiques. Notes previsoires, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne 1993.
 19. M. WEGENER, F. FŰRST, Land-Use Transport Interaction: State of the Art, Berichte aus dem Institut fur Raumplanung 46, Universitat Dortmund, Dortmund 1999, s. 43.
 20. E. ZAŁOGA, Paneuropejskie korytarze transportowe jako czynnik konkurencyjności gospodarki, [w:] Materiały konferencyjne Szczytu Gospodarki Morskiej nt. „Gospodarka morska -jaka przyszłość?", Szczecin 2001, s. 94.
 21. A. M. ZAWIŚLAK, Prognozowanie - przewidywanie przyszlych sytuacji decyzyjnych, [w:] A. KOŹMIŃSKI (red.), Decyzje. Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa 1979, s.147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu