BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym
New Classification Criteria of Small and Medium Enterprises in the European Union Legislation
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 5, s. 33-43, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Jednolity rynek wewnętrzny, Pomoc publiczna
Small business, European Single Market, Public aid
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Wspólnoty Europejskie
European Union (EU), European Communities
Abstrakt
Komisja Europejska w maju 2003 roku przyjęła nową rekomendację zmieniającą definicję małego i średniego przedsiębiorstwa, która będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2005 roku. Jedną z głównych intencji wprowadzenia nowej definicji na obszarze Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej było zwiększenie kręgu przedsiębiorców partycypujących w korzyściach płynących z objęcia małych i średnich przedsiębiorstw unijną pomocą publiczną. Celem artykułu jest charakterystyka nowej definicji małego i średniego przedsiębiorstwa.

The paper elaborates on the characteristics of a new definition of small and medium enterprises. In May 2003 the European Commission launched a new recommendation on a new definition of small and medium enterprises, which will come into effect on January l, 2005. One of the main intentions of its implementation on the internal EU market is to increase the number of entrepreneurs who participate in the benefits from thc EU public aid for SMEs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agreement on new SME definition, „Enterprise Europe" 2003, no. 12.
 2. Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 128, seria: Monografie, AE, Kraków 1996.
 3. Boston J.E., Report of Committee of Inquiry on Small Firms, 1971.
 4. Commission Communication „Model declaration on the Information relating to the qualification of an enterprise as an SME", OJ C 118 of 20.5.2003.
 5. Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003, OJ L 124 of 20.5.2003.
 6. Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Warszawa 1994.
 7. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, pod red. B. Piaseckiego, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 8. Grudzewski W., Hejduk I., Czynniki ryzyka w rozwoju małych i średnich firm w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1995, nr 8.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 10. Hejduk I., Rozwój małej przedsiębiorczości w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 1.
 11. Hull G.S., A small business agenda: Trends in global economy, University Press of America Inc., 1986.
 12. Łuczka T., Pojęcie klasy średniej a kategoria małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1995, Zeszyt 3.
 13. Vigier P., La définition des micro, petit et moyennes enterprises, Salle de Presse de la Commission, 8 mai 2003, Présentation, Direction générale des enterprises.
 14. Small and Medium Enterprise Basic Law, Act no. 154 of 1963, Amended in December 3,1999.
 15. Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 16. U.S. Small Business Administration, http://www.sba.gov/size.
 17. Ustawa Prawo Działalności Gospodarczej z 19 listopada 1999 r., Dz. U. 1999, Nr 101, póz. 1178 z późn. zm.
 18. Wach K., Więcej dla mniejszych. Definicje małych i średnich przedsiębiorstw w ustawodawstwie unijnym, „Rzeczpospolita" Nr 3 z 5 stycznia 2004 r., dodatek „Ekonomia i Rynek", s. B-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu