BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balon Urszula (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kosztowe aspekty jakości produktów
Cost Aspects of the Product Quality
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 578, s. 65-75, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Zarządzanie jakością, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Systemy jakości, Zarządzanie przez jakość, Normy ISO 9000, Normy jakościowe, Koszty, Analiza kosztów, Rachunek kosztów
Commodity science, Quality management, Enterprise management, Quality systems, Total Quality Management (TQM), ISO 9000, Quality standards, Costs, Cost analysis, Cost accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozpatrywanie problematyki kosztów jakości jest bardzo ważne z punktu widzenia szukania sposobów wzrostu efektywności systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem skutków ekonomicznych. Analizowanie kosztów jakości nie jest wymagane przez żadną z norm ISO serii 9000, jednak podkreśla się konieczność zabiegania o wzrost efektywności. Jest to szczególnie ważne przy analizie relacji, jakie zachodzą między przychodami, kosztami oraz zyskiem firmy. Dlatego coraz częściej w przedsiębiorstwach, które opracowały i certyfikowały system zarządzania jakością, podejmuje się próby opracowania procedur rejestracji i analizy kosztów jakości, które obejmują wszystkie poziomy organizacji i zarządzania. Autorka omówiła pokrótce pojęcie i klasyfikację kosztów, analizę kosztów jakości, koszty jakości w TQM oraz rachunek kosztów jakości i ich optymalizację.

Economic subjects aim, among others, for a rise in the managing efficiency through: increased financial effect, decreased prime cost with systematically improved quality of production and services. In order to raise the managing efficiency it is necessary, among others, that the management should acquire full and detailed knowledge of the range of the incurred costs. An analysis and estimation of costs make it possible to take efficient actions aimed not only at their decrease but also at an improvement of other economic indicators, including those which characterize the quality of production and services. The quality costs are the costs incurred by an enterprise in connection with the production and sale of products of a definite quality level. The separation of the costs connected with quality makes it possible to compare the profits and the costs in financial terms. The TQM system makes it possible to follow these costs from their origin and shows the improvement points, i.e., the points where definite actions should be taken to decrease their level. The understanding and identification of the causes of the quality costs make it possible to search for economic and technical countermeasures. The quality costs account, the comparison of the profits and the costs enables the evaluation of the efficiency of the TQM system used in a firm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Spółka, Warszawa 1996.
  2. Jurgowa A., Sobański I., Sochacka R., Metody kalkulacji. Koszty. Ceny. Decyzja, PWE, Warszawa 1993.
  3. Koszty jakości, Ośrodek Badania Jakości Wyrobów "Zetom" Sp. z o.o.., materiały szkoleniowe, Warszawa 1992.
  4. Lisiecka K., Rachunek kosztów jakości sposobem obniżenia kosztów własnych wytworzenia, "Problemy Jakości" 1997, nr 2.
  5. PN-ISO 9004: 1996 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne.
  6. Skrzypek E., TQM szansą sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, "Problemy Jakości" 1997, nr 7.
  7. Szczepańska K., Uwarunkowania kosztów jakości w koncepcji TQM, "Problemy Jakości" 1997, nr 2.
  8. Wawak T., Koszty jakości, Materiały z II Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Szczyrk, 26-28 IX 1994.
  9. Wawak T., Zarządzanie przez jakość, cz. 1, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 1997.
  10. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, J. Łańcucki (red.), Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu