BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietruszka-Ortyl Anna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
W kierunku sieci aliansów, czyli rozważania nad istotą i specyfiką multilateralnych porozumień międzyorganizacyjnych
Towards Alliance Networks, I.E. Considerations about the Essence and Specificity of Multilateral Interorganizational Agreements
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 320-328, bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Słowa kluczowe
Alianse strategiczne, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Strategic alliances, Company development strategy, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera rozważania nad sieciami aliansów. Autorka przedstawia przegląd definicji aliansu strategicznego w świetle szerokiego oraz wąskiego podejścia do interpretowania terminu.

Networks represent organizational structure which is the most convergent to the forecasted by scientists cellular model - structure of the future organization that is able to deal with specific challenges of changeable environment. Therefore the article takes into consideration the alliance networks issues and presents their specificity and essence. Additionally the term of bilateral strategic alliance as the invariable base of constellations is shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chesbrough H.W., Teece D.J. (2002), When is Virtual Virtuous? Organizing for Innovation, [w:] Harvard Business Review on Strategic Alliances, Harvard Business School Publishing Corporation, Boston.
 2. Chwistecka-Dudek H. (1993), Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, AE, Katowice.
 3. Chwistecka-Dudek H., Sroka W. (2000), Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 4. Contractor F., Blake D.H. (1988), Contractual and Cooperative Forms of International Business: Their Role in the Theory of the Multinational Firm, Rutgers University.
 5. Cygler J. (1995), Alianse strategiczne - atrakcyjna broń w działalności ponadnarodowej I, "Przegląd Organizacji" , nr 5.
 6. Cygler J. (2002), Alianse strategiczne, Difin, Warszawa.
 7. Drewniak R. (2001), Miejsce i znaczenie strategii aliansu wobec innych form budowania podstaw konkurencyjności przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 7-8.
 8. Garrette B., Dussauge P. (1995), Strategie aliansów na rynku, Warszawa.
 9. Gomes-Casseres B. (1994), Group Versus Group: How Alliance Networks Compete, "Harvard Business Review" , nr 4.
 10. Gomes-Casseres B. (1996), The Alliance Revolution. The New Shape of Business Rivalry, Harvard University Press, Cambridge.
 11. Gulati R. (1998), Alliances and Networks, "Strategic Management Journal", nr 4.
 12. Harbison J.R., Pekar P. Jr. (1998), Smart Alliances. A Practical Guide to Repeatable Success, Jossey - Bass Publishers, San Francisco.
 13. Harvard Business Review on Strategic Alliances (2002), Harvard Business School Press, Boston.
 14. Jarillo J.C. (1988), On Strategic Networks, "Strategic Management Journal", nr 1.
 15. Kale P., Dyer J.H., Singh H. (2002), Alliance Capability, Stock Market Response, and Long-Term Alliance Success: The Role of the Alliance Function, "Strategic Management Journal" , nr 8.
 16. Kogut B. (2000), The Network As Knowledge: Generative Rules And The Emergence Of Structure, "Strategic Management Journal", nr 3.
 17. Kopaliński W. (2000), Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych, MUZA, Warszawa.
 18. Kuglin F.A., Hook J. (2002), Building, Leading and Managing Strategic Alliances. How to Wark Effectively and Prafitably with Partner Companies, AMACOM, New York.
 19. Lendrum T. (2000), The Strategic Partnering Handbook. The Practitioners' Guide to Partnerships and Alliances, The McGraw-Hill Book Company, Sydney.
 20. Łobos K. (2000), Organizacja sieciowa, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa.
 21. Lubritz S. (1998), Internationale strategische Allianzen mittelständischer Unternehmen, Peter Lang Europäischer Verlag der Wirtschaften, Frankfurt am Main.
 22. Lynch R.P. (1993), Business Alliances Guide. The Hidden Competitive Weapon, John Wiley & Sons, New York.
 23. McCutchen W.W. Jr., Swamidass P.M., Teng B-S. (2004), R&D Risk-Taking in Strategic Alliances: New Explanations for R&D Alliances in the Biopharmaceutical Industry, "Journal of International Business - Management International Review" , nr 1.
 24. Parise S., Sasson L. (2002), Leveraging Knowledge Management Across Strategic Alliances, "IVEY Business Journal", March/ April.
 25. Penc-Pietrzak I. (1998), Alianse strategiczne przedsiębiorstw: forma współpracy czy rywalizacji? , "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10.
 26. Romanowska M. (1997), Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 27. Rue L.W., Holland P.G. (1986), Strategic Management: Concepts and Experiences, McGraw-Hill Inc., London.
 28. Rumer K. (1994), Internationale Kooperationen und Joint Ventures, Gabler, Wiesbaden.
 29. Schwamborn S. (1994), Strategische Allianzen im internationalen Marketing, Deutscher UniversitätsVerlag, Gabler, Wiesbaden.
 30. Segil L. (1998), Strategische Allianzen. Systematische Planung und Durchführung von Unternehmensallianzen, Midas Verlag AG, St. Gallen/Zürich.
 31. Strategor (1995), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 32. Sudarsanam S. (1998), Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa.
 33. Sulejewicz A. (1997), Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 34. Sulejewicz A. (1997), Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 35. Wiatrak A.P. (2003), Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania, " Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 36. Zembura R. (2002), Alians strategiczny - dyskusja pojęcia w świetle literatury przedmiotu, "Przegląd Organizacji", nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu