BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumowski Witold
Tytuł
Przekształcenia praktyk zarządzania w urzędach administracji samorządowej
Transformations of the Management Practice in the Self-Government Administration
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 350-358, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Zarządzanie administracyjne, Procesowe podejście do zarządzania, Zarządzanie jakością
Self-government administration, Administrative management, Process-oriented approach, Quality management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W referacie przedstawiono przekształcenia praktyk zarządzania w urzędach administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia procesowego. Omówiono wyniki badań dotyczących zastosowania podejścia procesowego w dolnośląskich urzędach administracji samorządowej. Wykazano, iż do najpopularniejszych metod stosowanych w badanych urzędach, należą metody związane z systemami zapewniania jakości ISO.

Transformations of the management practice is not connected to the business sector only. Currently, the changes of the ways of managing concern to public organizations in the comparable degree. The present article describes the changes of the ways of managing in the self-government offices, with particular consideration of the process management. Also, the author depicts the results of the research he carried out, which relate to the application of the processal approach in the Lower Silesian self-government administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Depre R., Hondeghem A., Bodiguel J. (1996), Public Servants in Transition? [w:] New Public Managers in Europe, red. D. Farnham, S. Horton, J. Barlow, A. Hondeghem, Macmillan Press, London.
 2. Gajdzik B. (2002), Jakość w samorządzie terytorialnym - pierwsze doświadczenia, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 3. Gulledge T.R., Sommer R.A. (2002), Business Process Management: Public Sector Implications, "Business Process Management Journal" , nr 8, 4.
 4. Harrington H.J. (1991), Business Process Improvement. The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness, McGraw-Hill, New York-Toronto.
 5. Hausner J. (2002), Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Maroda, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 6. Hausner J. (2005), Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, Internet, www.gap.ae.krakow.pl/skrypt.doc.
 7. Hutton G. (1996), Business Process Re-engineering. A Public Sector View, [w:] Managing Business Processes. BPR and Beyond, red. C. Armistead, P. Rowland, John Wiley and Sons, New York.
 8. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 9. Markowski T., Banachowicz B. (2003), Nowoczesne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 10. Naschold F., von Otter C. (1996), Public Sector Transformation. Rethinking Markets and Hierarchies in Government, Jihn Banjamin Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia.
 11. Peters B.G. (1996), The Future of Governing. Four Emerging Models, University Press of Kansas, Kansas.
 12. Przeworski A. (1997), The State in a Market Economy, [w:] Transforming Post-Communist Political Economies, red. J.M. Nelson, C. Tilly, L. Walker, National Academy Press, Washington.
 13. Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej? , PWE, Warszawa.
 14. Sokołowicz W., Srzednicki A. (2004), ISO. System zarządzania jakością, C.H. Beck, Warszawa.
 15. Sullivan L., Kelly L., Olson D. (1999), Defense Enterprise Planning and Management, [w:] Business Process Engineering: Advancing the State of the Art" red. D.J. Elzing, Kluwer Academic, Boston.
 16. Szumowski W. (2004), Przyczyny kryzysu administracji samorządowej, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1054, Wrocław.
 17. Zaleski J. (red.), (2000), Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej. Raport Programu Reformy Administracji Publicznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu