BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Tadeusz T.
Tytuł
Ryzyko, zagrożenia oraz przestępczość komputerowa
Risk, Threat and Computer Crimes
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2002, z. 12, s. 168-185, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przestępstwa komputerowe, Ochrona danych komputerowych, Ochrona programów komputerowych, Bezpieczeństwo sieci komputerowych, System informacyjny przedsiębiorstwa, Internet, Ryzyko gospodarcze, Zarządzanie ryzykiem gospodarczym
Cybercrime, Computer data protection, Protection of computer programs, Computer network security, Information system of enterprises, Internet, Economic exposure, Management of economic risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stale rosnąca liczba użytkowników i zwiększjące się możliwości korzystania z komputerów i Internetu niosą ze sobą ryzyko i zagrożenia w postaci przestępczości komputerowej. Autor rozpoczął od omówienia ryzyka i jego możliwych odmian, a dalej przedstawił te usługi internetowe, które są wykorzystywane przez przedsiebiorcę podczas wykonywania jego zadań statutowych, a które mogą stanowić zródło określonego ryzyka kiedy ma miejsce atak przestępcy komputerowego. W kolejnej części artykułu przeanalizowano i zestawiono w postaci tabeli zagrożenie komputerowe (klasyczne, naturalne, aktywne, pasywne, przypadkowe) oraz ich konsekwencje. Autor opisał kolejno błędy chrakterystyczne dla przedsiębiorstw korzystających z Internetu, które przeanalizowł pod kątem czynnika ludzkiego, organizacji przedsiębiorstwa oraz stosowanych rozwiązań technicznych. Po ustaleniu obszrów ryzyka komputerowego autor przeszedł do sposobów zarządzania nim oraz środków zapobiegającym podobnym sytuacjom. Specjalną uwagę autor poświęcił prawu informatycznemu i odpowiedzialności karnej w kontekście elektronicznego przetwarzania danych.

The author described risk categories, as well as a relatively new phenomenon of computer crimes. He analyses diversified area of computer crimes and threats. The list of basic threats include information confidentiality loss, integrity and ability to meet requirements of the undertaken tasks. Then, natural threats such as fire and climate discorders are characterized, followed by active and passive attakcs and accidential errors. In the group of active attacks the author concentrates on information dealy, data removal and system distrubances, including viruses, Trojan horses etc. Among computer criminals joyriders, vandals, spies and blockmailers have been mentioned. Risk management and focus on key elements such human factor, technical solutions and an enterprise structure are an important part of the article. The author pays special attention to legal regulations and liabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-3500
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu