BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Grzegorz
Tytuł
Miejsce internetu w działaniach marketingowych na rynku business-to-business
Źródło
Przegląd Organizacji, 2004, nr 2, s. 36-40
Słowa kluczowe
Marketing internetowy, Marketing przemysłowy, Strategia marketingowa, Rynek instytucjonalny
e-marketing, Industrial marketing, Marketing strategy, Business to Business (B2B)
Abstrakt
Podjęto próbę wskazania, jaką rolę może odgrywać Internet w działaniach marketingowych podejmowanych na rynku przemysłowym. Przedmiotem rozważań jest aktywność marketingowa podmiotów, które kupują dobra i usługi służące wytwarzaniu innych produktów i usług, następnie sprzedawanych lub dostarczanych innym uczestnikom rynku.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. GAWĘCKA, Dylematy badawcze na rynku business-to-business, [w:] Marketing przemysłowy, red. H. MRUK, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999, s. 136.
 2. I.H. GORDON, Relacje z klientem. Marketing partnerski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 40-43.
 3. M.D. HUTT, T.W. SPECH, Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemyslowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 4. Ph. KOTLER, Kotler o marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 53.
 5. Ph. KOTLER, Marketing. Analiza, Planowanie, Wdrażanie, Kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 86.
 6. M. MICHALIK, Promocja na rynku przemysłowym w świetle badań, [w:] Marketing przemysłowy, red. H. MRUK, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999, s. 204-213.
 7. H. MRUK, I. RUTKOWSKI, Strategia produktu, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 42-53.
 8. R. NIESTRÓJ, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 17, 22-23.
 9. J. OTTO, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 276-293.
 10. B. PILARCZYK, Strategie marketingowe przedsiębiorstw działających na rynku dóbr przemyslowych, [w:] Marketing przemysłowy, red. H. MRUK, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999, s. 23.
 11. R.E.PLANK, A Critical Review of Industrial Market Segmentation, „Industrial Marketing Management" 1985, nr 14.
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204.
 13. http://www.swiatmar-ketingu.pl/pages/i/l/7022.php.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu