BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin Jolanta, Adamczyk Adam
Tytuł
Efektywna stopa opodatkowania małego przedsiębiorstwa
An Effective Taxation Rate of a Small Enterprise
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 1, s. 66-72
Słowa kluczowe
Podatki, Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółki kapitałowe, Zysk przedsiębiorstwa
Taxes, Corporate income tax, Capital company, Business profit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza problem pomiaru finansowych skutków podwójnego opodatkowania dochodów spółek kapitałowych, a w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Do analizy wysokości efektywnego łącznego opodatkowania przedsiębiorców autorzy posłużyli się koncepcją efektywnej stopy opodatkowania. Szczególną uwagę poświęcono szacowaniu faktycznego poziomu opodatkowania zysków spółek kapitałowych, przy założeniu akumulacji wyników finansowych w formie kapitałów rezerwowych. Wyodrębniono również inne nie wynikające bezpośrednio z prawa podatkowego czynniki decydujące o rzeczywistym poziomie opodatkowania.

The article deals with an issue of measuring financial effects of a double earnings' taxation in capital partnerships, in particular in case of limited liability companies. The authors make use of a concept of effective taxation rate in order to analyse the level of an effective total taxation of entrepreneurs. In particular, the article focuses on the estimation of an actual level of income taxation in capital partnerships, taking into account the accumulation of financial results in a form of reserve capitals. Other factors influencing a real taxation level which do not result from the tax law are also discussed in the paper.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A.J. Auerbach: Inflation and Choice of Asset Life. Journal of Political Economy. No 3, 1979, s. 621 – 638.
  2. A.J. Auerbach: Inflation and Tax Treatment of Firm Behavior. American Economic Review. No 2, 1981, s. 419-423.
  3. A.J. Auerbach: Tax Reform and Adjustment Cost: The Impact on Investment and Market Value. International Economic Review. No 4, 1989, s. 939-962.
  4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
  6. I. Ożóg, Opodatkowanie dywidend. Przegląd Podatkowy 2001 nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu