BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martyna Krzysztof
Tytuł
Analiza przydatności i skuteczności sposobów oceny jakości usług pocztowych
Źródło
Problemy Jakości, 2006, nr 5, s. 40-45
Słowa kluczowe
Rynek usług pocztowych, Usługi pocztowe, Ocena jakości, Jakość usług
Postal services market, Postal services, Quality assessment, Quality of services
Uwagi
Zawiera rysunek: [1] Rozwinięcie trójkąta usług pocztowych. Zawiera tabelę: [1] Działania na rzecz poprawy jakości usług pocztowych w odniesieniu do wyznaczników jakości usług wg R. Johnsona
Abstrakt
Artykuł na temat konieczności wypracowania programu jakości, uwzględniającego dokonania z zakresu praktyki TQM na rynku usług pocztowych. Przedstawiono charakterystykę organizacji usług pocztowych, dotychczasowe kryteria i sposoby oceny jakości usług pocztowych oraz analizę przydatności i skuteczności stosowanych sposobów oceny jakości.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE z 1997 roku, odnośnie zasad funkcjonowania wspólnego rynku usług pocztowych i poprawy ich jakości, nakłada na operatorów pocztowych, świadczących usługi powszechne, obowiązki dotyczące jakości. Uwarunkowania powyższe korespondują z założeniami Seulskiej Strategii Pocztowej przyjętej w 1994 roku podczas Kongresu Światowego Związku Pocztowego w Seulu.
  2. Hamrol A., Mantura W, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 1999.
  3. Krzyżanowska M., Wajdner R., Aspekty TQM w organizacji usługowej. Problemy Jakości nr 10, 2000.
  4. Kuczewska L., Możliwości integracji Polski z Unią Europejską w ramach sektora usług. Marketing i Rynek nr 2, 2003.
  5. Łańcucki J., Determinanty oceny jakości w sferze usług. Problemy Jakości nr 6, 1999.
  6. Mantura W. (pod red.), Marketing przedsiębiorstw przemysłowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.
  7. Martyna K., Wpływ ISO 9001 na rentowność relacji z klientem. Głos Poczty nr 9 (64), branżowe pismo DOP Poznań, Poznań 2001.
  8. Martyna K., Wykorzystanie narzędzi i metod zarządzania jakością w doskonaleniu usług pocztowych. Praca dyplomowa magisterska, Poznań 2003.
  9. Ustawa Prawo Pocztowe z 12.06.2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 130, póz. 1188).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu