BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowska Agnieszka
Tytuł
Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku żywności tradycyjnej i regionalnej w Polsce
Present State and Perspectives of Development of Traditional and Regional Food Market in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 3, s. 19-23, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka żywnościowa, Handel artykułami żywnościowymi, Produkcja żywności, Rynek żywności
Food economy, Food trade, Food production, Food market
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia sytuacji i możliwości rozwoju rynku żywności tradycyjnej i regionalnej w Polsce. Omawia on regulacje prawne umożliwiające rejestrację i ochronę tego rodzaju produktów w naszym kraju, jak i w Unii Europejskiej, definiuje pojęcia PDO, PGI oraz TSG. Wskazuje dotychczasowe, jak i potencjalnie przyszłe zagrożenia wynikające z początkowej fazy tworzenia się niszowego rynku żywności w Polsce. (oryg. streszcz.)

The article attempts to present the current state and development possibilities of the traditional and regional food market in Poland. It describes legal regulations allowing registration and protection of these kinds of products in our country and the European Union, it also defines the terms of PDO, PGI and TSG. It indicates past and future potential dangers resulting from the initial phase of creation of niche food alimentation market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gąsiorowski M. (red.). 2005: O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, Fundacja Fundusz Współpracy. Warszawa.
  2. Jasiński J. 2005: Wyróżnianie produktów regionalnych na rynku i wynikające z tego korzyści. [W:] Gąsiorowski M. (red.). O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia. Fundacja Fundusz Współpracy. Warszawa.
  3. Kuryluk R. Tradycja i jakość skuszą klientów. Rzeczpospolita z dnia 24.03.2006.
  4. Lista produktów tradycyjnych 2005. 2005: FAPA. Warszawa.
  5. Materiały Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.
  6. http://europa.eu.int/coram/agriculture
  7. Szymecka A. 2005: Włoski system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. [W:] Gąsiorowski M. (red.). O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia. Fundacja Fundusz Współpracy. Warszawa, 131.
  8. www.agro-smak.org.pl
  9. www.minrol.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu