BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kafel Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi
The Methodological Fundamentals of Business Process Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 713, s. 5-20, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje gospodarcze, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie procesami, Procesowe podejście do zarządzania, Przegląd literatury
Economic organizations, Enterprise management, Process management, Process-oriented approach, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę procesowego podejścia do zarządzania organizacjami gospodarczymi. Następnie omówiono metodykę zarządzania procesowego oraz jego wdrażanie w organizacjach gospodarczych.

In the first part of this article, the author discusses factors in the development of :he process approach and the methods upon which it emerged. In the second part of the article, the author discusses the essence of the process approach to managing business organisations and attempts to differentiate such concepts as: managing through processes, process management, and business process management. Here the author describes he areas and objectives of process management and compares process and functional nanagement. In the next part of the article, the author presents different concepts of process nanagement methods, including his own concept of process management methods. The last part of the article contains an example of a process management implementation nethodology developed at PZU S.A. and a description of principles for introducing process management methods in business practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bełz G. [2003], W poszukiwaniu szkieletu, czyli o filarach procesowej orientacji firmy [w:] Management Forum 2020, pod red. K. Krzakiewicza, S. Cyferta, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 2. Borkowski S., Siekański K. [2004], Zarządzanie funkcjonalne a procesowe w przedsiębiorstwach, „Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 3. Business Process Management - What's All the Fuss About [2004], Management Services: Oct 2004; 48, 10; ABI/INFORM Global.
 4. Czuber M., Gołąb P., Nojszewski H. [2004], Zarządzanie procesowe w zakładzie ubezpieczeń [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, pod red. M. Romanowskiej i M. Trockiego, SGH, Warszawa.
 5. Cyfert S., Krzakiewicz K. [2004], Strategiczna kontrola procesów [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, pod red. M. Romanowskiej i M. Trockiego, SGH, Warszawa.
 6. Glad E., Hill M. [2004], A New Era in Managing Organizations, „Chartered Accountants Journal", September.
 7. Grajewski P. [2003], Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom Organizatora, Toruń.
 8. Hammer M. [1990], Reengineering Work: Don't Automate Obliterate, „Harvard Business Review", July-August.
 9. Kopera S. [2000], Metoda Business Process Management (BPM)jako przykład zastosowania podejścia procesowego do zarządzania organizacją [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (zbiór referatów), AE w Poznaniu, Poznań.
 10. Kraśniak J. [2004], Metodyczne aspekty wdrażania zarządzania procesowego (w świetle wyników badań) [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, pod red. M. Romanowskiej i M. Trockiego, SGH, Warszawa.
 11. Lee R.G., Dale B.G. [1998], Business Process Management: A Review and Evaluation, „Business Process Management Journal", vol. 4, nr 3 (na podstawie bazy danych: ABI/ INFORM Dateline).
 12. Leksykon zarządzania [2004], Difin, Warszawa.
 13. Ljungberg A., Zeng A. [2003], Global Sourcing: Process and Design for Efficient Management, „Supply Chain Management", nr 4.
 14. Manganelli R.L., Klein M.M. [1998], Reengineering - metoda usprawniania organizacji, PWE, Warszawa.
 15. Mikołajczyk Z. [2004], Metody, techniki organizacji i zarządzania w zarządzaniu procesowym (na tle XX-wiecznej literatury przedmiotu) [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, pod red. M. Romanowskiej i M. Trockiego, SGH, Warszawa.
 16. Muller R., Rupper P. [2000], Process Reengineering, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 17. Nowosielski S. [2004], Kontrolingowe aspekty zarządzania procesami w przedsiębiorstwie [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, pod red. M. Romanowskiej i M. Trockiego, SGH, Warszawa.
 18. Perechuda K. [1997], Zarządzanie procesami [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym świecie, Materiały konferencyjne, AE w Poznaniu, Poznań.
 19. Pokusa T. [2004], Proces i zarządzanie procesowe w łańcuchu dostaw [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, pod red. M. Romanowskiej i M. Trockiego, SGH, Warszawa.
 20. Pritchard J.P, Armistead C. [1999], Business Process Management - Lessons from European Business, „Business Process Management Journal", vol. 5, nr 1.
 21. Rummler G.A., Brache A.P. [2000], Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 22. ScheerA.W. [1998], ARIS Manual, IDS, Saarbrucken.
 23. Stanicki J. [1998], Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem, II Ogólnopolski Kongres SAP 98, „Rozwiązania na dziś - inwestycja w przyszłość", Materiały z prezentacji, Warszawa.
 24. Talwar R. [1993], Business Reengineering - A Strategy - Driven Approach, „Long Range Planning", nr 12.
 25. Zarządzanie na przełomie wieków [2004], pod red. M. Błońskiego i K. Kondrackiego, Hays Personel, Warszawa.
 26. Zimniewicz K. [1999], Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 27. Zintegrowany łańcuch dostaw [1994], pod red. K. Rutkowskiego, SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu