BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grotowski Michał (Wydział Finansów), Wyroba Krzysztof
Tytuł
Efektywność informacyjna polskiego rynku walutowego - analiza wstępna
Information Efficiency of the Polish Capital Market - Preliminary Analysis
Źródło
Bank i Kredyt, 2004, nr 1, s. 65-79, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rynek walutowy, Informacja rynkowa, Efektywność rynku, Badanie rynku, Analiza statystyczna
Foreign Exchange (FX), Market information, Market effectiveness, Market research, Statistical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wyniki badań efektywności informacyjnej polskiego rynku walutowego prowadzonych w Katedrze Rynku Kapitałowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Artykuł składa sie z trzech części. W pierwszej podano krótki opis hipotezy efektywnych informacyjnie rynków kapitałowych oraz zaprezentowano wyniki wybranych badań dotyczących polskiego rynku walutowego. W drugiej opisano metodę badawczą tj. test ilorazów wariancji oraz testy pierwiastków jednostkowych. W trzeciej zaprezentowano i zinterpretowano wyniki przeprowadzonych testów oraz przedstawiono wnioski dotyczące efektywności polskiego rynku walutowego.

The article presents the test results of the combination of the Efficient Market Hypothesis and the Rational Expectations Hypothesis in respect of the Polish foreign currency market (USD and DEM) in the years 1996 - 2001. The test is based on the observation that at times when both predictions coincide, fluctuations in exchange rates should be identical to predictions according to the random error process. To examine this hypothesis, unit root tests were used (the Dickey-Fuller test, the augmented Dickey-Fuller test, the Phillips-Perron test, the Kwiatkowski test, the Phillips test, the Schmidt test, the Shine test) as well as the variance ratio test and the Ljung-Box Q statistic. The results of the study show that in the years 1996 - 2001 the dynamics of the DEM - PLN exchange rate fluctuations were inconsistent with the joint Efficient Market Hypothesis and Rational Expectations Hypothesis. As for the USD - PLN exchange rate, the outcome of the research suggests quite different conclusions and gives no evidence against the two hypotheses. Moreover, since the introduction of the liquid exchange rate system in April 2000, some "increase" in the USD effectiveness on the Polish market has been observed. From that time on, fluctuations of the USD - PLN exchange rate are of a more random and capricious nature than before. The reasons for the inconsistency between the dynamics of exchange rate fluctuations and the Efficient Market Hypothesis and Rational Expectations Hypothesis have not been accounted for. The authors offer two possible explanations which, however, have not been verified in practice. They also point to a correlation between the study presented in the article and empirical studies concerning the Polish foreign currency market that have been conducted to date (particularly those related to purchasing-power parity). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Barro (1997): Makroekonomia. Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Ch. Brooks (2002): Introductory Econometrics for Finance. Cambridge University Press, Cambridge.
 3. J.C. Campbell, A.W. Lo, A. MacKinlay (1997): The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, Princeton.
 4. J. Cochrane (2001): Asset Pricing. Princeton University Press, Princeton.
 5. J. Czekaj, M. Woś, J. Żarnowski (2001): Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. K. Dornbusch (1976): Expectations and Exchange Rate Dynamics, "Journal of Political Economy", Vol. 84, No.6, s. 1161-1176.
 7. E. Fama (1998): Market efficiency, lortg- term returns, and behavioral finance. "Journal of Financial Economics", Vol. 49, s. 283-306.
 8. T. Fic (2002): Bąble spekulacyjne kursu złotego. „Bank i Kredyt" nr 1/2002, s. 13-21.
 9. W. Greene (2000): Econometric Analysis. Prentice-Hall International, Inc.
 10. S.J. Grossman, J.E. Stiglitz (1980): On the Impossibility of Informationally Efficient Markets. "American Economic Review", Vol. 70, s. 393-408.
 11. J. Hamilton (1994): Time Series Analysis. Princeton University Press, Princeton.
 12. R.A. Haugen (1999): Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku. Warszawa WIG - Press.
 13. P. Jaworski (1999): Ekonometryczny model odchylenia kursów fixingowych od parytetu. „Bank i Kredyt" nr 3/1999, s. 47-51.
 14. R. Kelm (2001): Ekonometryczny model kursu zlotego wiatach 1992-1998. „Ekonomista" nr 2/2001, s. 201-226.
 15. R. Kelm (2002): Równowaga długnokresowa i dostosowania krótkookresowe na rynku walutowym w latach1992-1998. „Bank i Kredyt" nr 2/2002, s. 4-19.
 16. Ch. Liu, J. He (1991): A Variance-Ratio Test o f Random Walks in Foreign Exchange Rates. "Journal of Finance", Vol. 46, No. 2, s. 773-785.
 17. A.W. Lo, A. Craig MacKinlay (1998): Stock market prices do not follow random walks: Evidence from a simple specification test. "Review of Financial Studies" Vol. l, No. l, s. 41-66.
 18. A. Lo, A. MacKinlay (1989): The Size and Power of the Variance Ratio Test in Finite Samples: A Monte Carlo Investigation. "Journal of Econometrics" Vol. 40, s. 203-238.
 19. G. Maddala (1992): Introduction to Econometrics. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 20. G. Maddala, I. Kim (1998): Unit Roots, Cointegration, and Structural Change. Cambridge University Press, Cambridge.
 21. T. Mills (1999): The Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press, Cambridge.
 22. M. Rubaszek, D. Serwa (2001): Prognozowanie kursu walutowego. Model nadzwyczajnej stopy zwrotu z inwestycji zagranicznych. „Bank i Kredyt" nr 9/2001, s.  16-25.
 23. J. Stock (1994): Unit Roots, Structural Breaks and Trends. W: R. Engle, Mc Fadden: Handbook of Econometrics. Vol. IV, Elsevier Science.
 24. E.M. Syczewska(2002): Niestacjonarność nominalnego i realnego kursu wymiany dla danych sezonowych. „Bank i Kredyt" nr 3/2002, s. 44-52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu