BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
Tytuł
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w polityce pieniężnej banków centralnych
Direct inflation targeting strategy in the monetary policy of central banks
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 4, s. 111-129
Słowa kluczowe
Banki centralne, Strategia banku centralnego, Monetaryzm, Polityka pieniężna
Central banks, Central bank strategy, Monetarist, Monetary policy
Abstrakt
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI) łączy w sobie zalety przypisywane tradycyjnie polityce opierającej się na niezmiennych regułach z zaletami polityki dyskrecjonalnej, gdyż stwarza ogólne zasady postępowania i zobowiązuje bank centralny do zachowania określonej elastyczności. Coraz więcej tego rodzaju instytucji prowadzi w oparciu o nią swoją politykę monetarną. Pośrednio odpowiedzialny za ten stan rzeczy jest brak stabilizacji pomiędzy ilością pieniądza, a poziomem cen, oraz brak przekonania o wyłącznie monetarnym charakterze inflacji. Artykuł omawia zastosowania Zasady Bezpośredniego celu dla banków centralnych.

The paper presents the essence of direct inflation targeting strategy. It begins with its different definitions. Three kinds of inflation targeting strategy are characterised: the fully-fledged, eclectic and the lite one. In conclusion the advantages and disadvantages of the strategy are presented The inflation targeting strategy is used by central banks in more than 20 countries. Its realization needs making decisions of technical and organizational character in the designating the inflation target, choosing the inflation indicator and the ways of articulating the inflation target and its level. Central banks apply different solutions, depending on the monetary policy of the state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Achleitner S., Monetary Policy in Transition in East and West: Strategies, Instruments and Transmission Mechanisme, Österreichische Nationalbank, Wien 1996
 2. Ball L., Sheridan N., Does Inflation Targeting Matter?, Working Paper No. 129, International Monetary Fund, Washington 2003
 3. Bernanke B., Laubach T., Mishkin F., Posen A., Inflation Targeting - Lesson from the International Experience, Princeton University Press, Princeton 1999
 4. Bernanke B.S., Mishkin F.S., Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?, Worker Paper No. 5893, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1997
 5. Carare A., Schächter A., Stone M., Zelmer J.M., Establishing Initial Conditions in Support of Inflation Targeting, Working Paper No. 02/102, International Monetary Fund, Washington 2002
 6. Carare A., Stone M., Inflation Targeting Regimes, Working Paper No. 9, International Monetary Fund, Washington 2003
 7. Corbo V., Landerretche O., Schmidt-Hebbel K., Assessing Inflation Targeting after a decade of World Experience, Working Paper No. 51, Österreichische Nationalbank, Wien 2000
 8. Debelle G., Inflation Targeting in Practice, Working Paper No. 35, International Monetary Fund, Washington 1997
 9. Debelle G., Masson S., Savastano M., Sharma S., Inflation Targeting as a Framework for Monetary Policy, Economie Issues No. 15, International Monetary Fund, Washington 1998
 10. Drop J., Wojtyna A., Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego: przesłanki teoretyczne i doświadcznam wybranych krajów, „Materiały i Studia", nr 118, NBP, Warszawa 2001
 11. Jadresic E., Wickham S., Inflation Targeting and Output Stability, Working Paper No. 61, International Monetary Fund, Washington 1999
 12. Kuttner K.N., Posen A., Does Talk Matter After All? Inflation Targeting and Central Bank Behaviour "Shirking Paper, No. 6157, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1997
 13. Papadimitriou D.B., Wray L.R., The Consumer Price Index as a Measure of Inflation and Target of Monatary Policy: Does the FED know what it is fighting?, Working Paper No. 164, The Jerome Levy Economics fa tut, Annandale-on-Hudson 1996
 14. Svensson L.E.O., How Should Monetary Policy be conducted in an Era ofPricce Stability?, Seminar Piper No. 680, Institute for International Economic Studies, Stockholm University, Stockholm 1999
 15. Svensson L.E.O., Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets, NBEfl Working Paper No. 5797, October 1996
 16. Svensson L.E.O., Inflation Targeting: Should It Be Modeled as an Instrument Rule or a Targeting Rates. Working Paper No. 8925, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2002
 17. Svensson L.E.O., Inflation Targeting: Some Extension, NBER, Working Paper No. 5962, March 1997, s. 1; L. T. Orłowski, Monetary Policy Targeting in Central Europe's Transition Economies: The Case for Direct Inflation Targeting, CASE - Center for Social and Economic Research, Warsaw 1998
 18. Svensson L.E.O., Price Level Targeting vs. Inflation Targeting: A Free Lunch?, Working Paper No. 5719, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1996
 19. Woźniak S., Inflacja basowa, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002
 20. Woźniak S., Ocena polskich wskaźników inflacji bazowej, referat wygłoszony na konferencji Czy warto liczyć inflację bazową?", CASE, Warszawa 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu