BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szuman Alicja
Tytuł
Praca zawodowa matek a warunki materialne rodziny
Professional work of mothers and the financial condition of the family
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 4, s. 149-171
Słowa kluczowe
Prokreacja, Socjologia, Aktywność zawodowa kobiet, Kobieta w rodzinie, Pozycja kobiety w społeczeństwie
Procreation, Sociology, Female economic activity, Women in family, Women's position in society
Abstrakt
Problematyka rodziny zajmuje dziś jedno z pierwszych miejsc w literaturze społecznej. Instytucjonalny aspekt rodziny budzi zainteresowanie z uwagi na szczególne jej miejsce i rolę w budowie struktury społecznej. Rodzina odpowiada za prokreację, oraz jest pierwszą instytucją wychowawczą. Niezwykle istotne dla bytu rodziny są też funkcje ekonomiczne. Obecne realia wymagają od zamężnych kobiet podjęcia lub kontynuowania pracy zawodowej celem polepszenia bytu rodziny. Artykuł omawia zależność pomiędzy faktem podjęcia pracy zawodowej przez mężatki, a poprawieniem się stanu posiadania i warunków życia ich rodzin.

The aim of this paper was to study and evaluate the main elements that determine the living conditions of families and the extent to which their needs are satisfied at different stages of family development, depending on the professional activity of mothers. The study was based on extensive empirical material collected from questionnaires that had been circulated nationwide by the Centre of the Family Research, at the University of Economics in Poznań. It was carried out in 2004 and comprised a group of 3611 families in which the mother worked, or did not work professionally. The obtained results have shown that families in which mothers work professionally have a relatively better financial conditions than the families with non-working mothers. Almost 3 of mothers reported insufficient means preventing them from fully satisfying the needs of their families. However, families in which mothers worked professionally did not have to save for house repairs or house improvements as much as those with non-working mothers, and the latter exceeded in their saving activity, or inability to invest by 37.2% those with a working mother. A decided majority of families was also forced to cut down on their expenses on recreation and social life. The housing situation of the families under our study was markedly different, to, depending on the professional activity of the mother, the place of the family residence, and some major demographic and social features. The housing situation of families with a non-working mother is less advantageous to than that with a working mother. Their households show a different level of abundance in durable consumer goods. That diversification becomes even more pronounced, when it comes to more expensive or more luxury goods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarek B.K., Wyposażenie w dobra trwałego użytku rodzinnych gospodarstw domowych w miastach metropolitalnych jako symptom zamożności, w: Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Rządowa Komisja Ludnościowa, Poznań 2006
 2. Daszyńska M., Warunki życia wybranych typów rodzin, w: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne. I Kongres Demograficzny w Polsce, red. D. Graniewska, Warszawa 2004
 3. Firlit-Fensak G., Przywileje etatów nie dadzą, „Gazeta Prawna" 2006, nr 123
 4. Graniewska D., Praca zawodowa a rodzina, w: Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990-1999, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2001
 5. Greń J., Modele i zadania statystyki matematycznej, Warszawa 1970
 6. Kostrubiec S., Warunki bytu rodzin według faz rozwoju, w: Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby, red. A. Kurzynowski, Warszawa 1991
 7. Kurzynowski A., Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej, KiW, Warszawa 1979
 8. Longotudinalne badanie demograficzne w Zintegrowanym Systemie Badań Gospodarstw Domowych, w: Problemy integracji statystycznych badań gospodarstw domowych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, Warszawa 1987
 9. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, NSP'2002, GUS, Warszawa 2003
 10. Szuman A., Aktywność zawodowa matek a funkcje społeczne rodziny w cyklu jej rozwoju, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 140, Poznań 1995
 11. Uwarunkowania zachowań prokreacyjnych rodzin polskich, GUS, Warszawa 1997
 12. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin, t. 8, GUS, Warszawa 2003
 13. Wierzchosławski S., Demograficzne aspekty badania rodziny według faz cyklu życia, w: Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby, red. A. Kurzynowski, Warszawa 1991
 14. World Health Organization, Statistical Indices of Health, Raport Series 587, WHO, Geneva 1976
 15. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu