BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziębicki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Próba modelowego ujęcia pomiaru efektywności organizacji usług instytucji użyteczności publicznej
An Attempt at a Model Framework for Performance Measurement in the Organisation of Services in Public Utility Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 713, s. 87-107, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Usługi publiczne, Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, Pomiar efektywności
Public services, Public utility company, Efficiency measurement
Uwagi
summ.
Abstrakt
"Celem niniejszego artykułu jest wskazanie konieczności rozpatrywania efektywności usług użyteczności publicznej w ujęciu różnych płaszczyzn oraz przedstawienie modelowej propozycji w tym zakresie."

In this article, the author proposes a model for performance measurement of the organisation of public utility services. In the first part, the author defines the concept of a public utility institution and describes the factors that impact on its effectiveness. Next, the author presents a set of multi-level performance measurement indicators and describes the dimensions of performance measurement appropriate to public services. In the last part of the article, the author presents criteria and procedures as part of the proposed performance measurement model for the organisation of public utility services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem [1995], pod red. R. Borowieckiego, AE w Krakowie, Kraków.
 2. Bednarczyk M. [2001], Organizacje publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
 3. Bielski M. [1997], Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Bielski M. [2002], Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Borowiecki R. [1991], Ocena prywatyzowanego przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji", nr 2.
 6. Daszkowska M. [1998], Usługi: produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Holstein-Beck M. [1987], Szkice o pracy, Książka i Wiedza, Warszawa.
 8. Kasiewicz S. [1999], Nowe wskaźniki oceny zarządzania przedsiębiorstwem, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6.
 9. Krzyżanowska M. [2000], Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 10. Lawless D. J. [1972], Effective Management. Social Psychological Approach, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 11. Marketing usług [1996], pod red. A. Styś, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Mazur J. [2001 ], Zarządzanie marketingiem usług, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 13. Mudie P, Cottam A. [1998], Usługi. Zarządzanie i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Oleński J. [1997], Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. Owsiak S. [1997], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 16. Piekarz H., Stabryła A. [1991], Parametryzacja i kwantyfikacja w analizie efektywności organizacyjnej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 345.
 17. Pluta-Olearnik M. [1993], Marketing usług, PWE, Warszawa.
 18. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [1995], pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 20. Rathmell J.M. [1974], Marketing in the Service Sector, Cambridge, Mass.
 21. Sierpińska M., Jachna T. [1996], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 22. Wersty B. [1994], Analiza decyzyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu