BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudowski Piotr
Tytuł
Czynniki wspierające oraz bariery przy wdrażaniu systemów jakości w małych organizacjach cz. 1
Źródło
Problemy Jakości, 2006, nr 4, s. 40-44, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Zarządzanie jakością, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wdrażanie systemu ISO
Quality management systems, Quality management, Small business, Implementation of ISO quality system
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Czynniki warunkujące powodzenie wdrażania SZJ w małych organizacjach, [2] Czynniki utrudniające wdrażanie SZJ w badaniach organizacyjnych. Zawiera tabele: [1] Podział badanych organizacji wg branż, [2] Podział badanych organizacji wg wielkości zatrudnienia, [3] Specyfika sformalizowanych systemów wdrożonych w badanych organizacjach, [4] Czas funkcjonowania systemu jakości w badanych organizacjach
Abstrakt
W artykule obok ogólnej charakterystyki zastosowanej metody badawczej przedstawiono również wyniki badań opinii przedstawicieli małych organizacji dotyczących procesu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością. Zaprezentowano cel, zakres i metodykę badań oraz charakterystykę badanych organizacji. Zwrócono również uwagę na czynniki determinujące skuteczne wdrożenie SZJ oraz czynniki stanowiące bariery przy wdrażaniu SZJ.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahire S.L., Golhar D.Y. Quality management in large vs small firms. An empirical investigation. Journal of Small Business Management, No 34, 1996.
 2. Bagdasarian P. BQM - Bremeński model wdrażania systemów jakości, Sympozjum aplikacyjne ISO 9000 FORUM, Warszawa, 1996.
 3. Chittenden F., Poutziouris P., Muhktar S.M. Small firms and the ISO 9000 approach to quality management, International Small Business Journal, Vol 17, No l, 1998.
 4. Corbett C. J., Montes M. J., Kirsch D. A., Alvarez-Gil M. J. Does ISO 9000 certification pay? ISO 9000 Management Systems, Vol.2, No 4 - 2002.
 5. Feldman J.M. Lynch J.G. Self generated validity and other effects of measurement on belief, attitude, intention and behavior, Journal of Applied Psychology No 73, 1988.
 6. Grudowski P. Analiza potrzeb szkoleniowych małych organizacji w zakresie systemów zarządzania jakością, Przegląd Organizacji nr 6/2005.
 7. Grudowski P. Księga jakości według normy ISO 9001:2000. Przykład z komentarzem. Metodyka opracowania. ODDK, Gdańsk 2004.
 8. Grudowski P. Niezgodności stwierdzane w trakcie certyfikacji systemów jakości małych organizacji w: „Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesiezarządzania" Akademia Podlaska, ORGMASZ, Siedlce, 2005.
 9. Grudowski P. Wykorzystanie podejścia procesowego przy tworzeniu księgi jakości w: Nowe kierunki w Inżynierii Jakości '05. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2005.
 10. Hwang I.S., Chou Ch.L., A Systematic Approach to optimizing Business Processes Beyond ISO 9000:A Taiwanese Case Study. Int. Journal of Management (2004) Vol. 21 No.3.
 11. Kearney S., Abdul-Nour Georges - SME and quality performance in networking environment, Computers & industrial engineering No 46/2004.
 12. Lynch J., Mitra A. Contrast effect in consumer judgements: changes in mental representations or in anchoring of rating scales? Journal of Consumer Research, No 18, 1991.
 13. Poradnik ISO 9001 dla małych firm. Metody postępowania. PKN, Warszawa, 2003.
 14. Quasi H.A., Hong Ch.W., Meng Ch.T. Impact of ISO 9000 certification on quality management practices: A comparative study, Total Quality Management, No. 1 Vol. 8, 2002.
 15. Raport ewaluacyjny programu "Dotacja na uzyskanie certyfikatu" edycja 2003 opracowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, (http://www.parp.gov.pl/raportl7.html), Warszawa, 2004.
 16. Saraph J.V., Benson P.G., Schroeder R.G. An instrument for measuring the critical factors of quality management, Decision Sciences Vol 8, 1989.
 17. Stegeman G. Wprowadzanie systemów zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach w Niemczech. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy Nr 45/1996.
 18. Van der Wiele T, Brown A. ISO 9000 series experiences in small and mediumsized enterprises, Total Quality Management, No. 2/3, Vol. 8, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu