BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Maciej
Tytuł
Istota organizacji wirtualnej
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 2, s. 7-11
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Przedsiębiorstwo wirtualne, Przegląd literatury
Organisation and management, Virtual enterprise, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zestawiono podstawowe znaczenia nadawane wirtualności na gruncie nauki o organizacji i zarządzaniu. Następnie, w oparciu o literaturę przedmiotu, pogrupowano definicje organizacji wirtualnej w ujęciu procesowym oraz w ujęciu strukturalnym. Na podstawie przedstawionych definicji zaprezentowano definicję i rodzaje organizacji wirtualnej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. ANTHONY, P. PERREWE, M. KACMAR, Human Resource Management. A Strategic Approach, Dryden Press, Forth Worth 1999, s. 693.
 2. W. APPEL, R. BEHR, Towards the Theory of Virtual Organizations: A Description of Their Formation and Figure, www.virtual-organization.net, "Newsletter" 1998, nr 2, s. 23.
 3. M. BRATNICKI, P. KORDEL, Budowanie zaufania w organizacji wirtualnej, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. R. KNOSALA, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000, s. 77.
 4. R. BULTJE, J. VAN WIJK, Taxonomy of Virtual Organizations, Based on Definitions, Characteristics and Typology, www.virtual-organization.net, "Newsletter" 1998, nr 2, s. 8.
 5. J. BURN, P. MARSHALL, M. BARNETT, E-business Strategies for Virtual Organizations, Butterworth-Heinemann, Oxford 2002, s. 13.
 6. J. BYRNE, The Virtual Corporation, "Business Week" z 8.2.1993, s. 98-103.
 7. R. CHROBOK, Virtuelle Organisation, "Zeitschrift Führung+Organisation" 1996, nr 2, s. 252.
 8. S. COHEN, On Becoming Virtual, "Training and Development" 1997, nr 51, s. 5.
 9. W. DAVIDOW, M. MALONE, The Virtual Corporation, Harper Business, New York 1992.
 10. G. DeSANCTIS, N. STAUDENMAYER, S. WONG, Interdependence in Virtual Organizations, [w:] The Virtual Organization, red. C. COOPER, D. ROUSSEAU, Wiley, Chichester 1999, s. 83.
 11. J.P. DONLON, The Virtual Organization, "Chief Executive" 1997, nr 125.
 12. J. GEBAUER, Virtual Organization from an Economic Perspective, [w:] Proceedings of the 4th Conference on Information Systems, Lisbona 1996, s. 91-103.
 13. W. GRUDZEWSKI, I. HEJDUK, Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 14. R. HALE, P. WHITLAM, Towards the Virtual Organization, McGraw-Hill Companies, London 1997, s. 3.
 15. B. HEDBERG, G. DAHLGREN, J. HANSSON, N. OLVE, Virtual Organizations and Beyond. Discover Imaginary Systems, Wiley, Chichester 1999, s. 1-22.
 16. J. HUGHES i in., Some Real Problems of Virtual Organizations, "New Technology" 2001, nr 1, s. 52.
 17. J. KISIELNICKI, Wirtualna organizacja jako wytwór ery informacyjnego społeczeństwa, "Organizacja i Kierowanie" 1997, nr 4, s. 24.
 18. K. KUMANIECKI, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1981, s. 540.
 19. S. ŁOBEJKO, Wirtualne sieci prywatne szansą dla przedsiębiorstw wirtualnych, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. R. KNOSALA, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000, s. 94-95.
 20. A. MOWSHOWITZ, The Switching Principle in Virtual Organization, "Electronic Journal of Organizational Virtualness" 1999, nr 1, www.virtual-organization.net, s. 6.
 21. E. NIEDZIELSKA, Wirtualne organizacje gospodarcze, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w teorii i praktyce, red. M. PRZYBYŁA, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 754, Wrocław 1997.
 22. J. NIEMCZYK, Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Terra, Poznań-Wrocław 2000, s. 181.
 23. K. OLEJCZYK, Organizacja wirtualna. Wykorzystanie Internetu, [w:] Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, V Konferencja Naukowa, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra 2000.
 24. K. PERECHUDA, Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław 1997, s. 7.
 25. V. PIHKALA, E. VARAMAKI, J. VESALAINEN, Virtual Organization and the SMEs: A Review and Model Development, "Entrepreneurship & Regional Development" 1999, nr 11, s. 4.
 26. W. SAABEEL, T.M. VERDUIJN, L. HAGDORN, K. KUMAR, A Model of Virtual Organization - A Structure and Process Perspective, "Electronic Journal of Organizational Virtualness" 2002, nr 1, www.virtual-organization.net.
 27. Ch. SCHOLZ, Virtuelle Organisation: Konzeption und Realisation, "Zeitschrift Führung+Organisation", 2/1996.
 28. Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Przegląd Reader's Digest, Warszawa 1998, hasło: "wirtualny".
 29. Ch. SNOW, J. LIPNACK, J. STAMPS, The Virtual Organization: Promises and Payoffs, Large and Small, [w:] The Virtual Organization, red. C. COOPER, D. ROUSSEAU, Wiley, Chichester 1999, s. 17.
 30. P. SPARROW, K. DANIELS, Human Resource Management and the Virtual Organization, [w:] The Virtual Organization, red. C. COOPER, D. ROUSSEAU, Wiley, Chichester 1999, s. 46.
 31. A. WASSENAAR, Understanding and Designing Virtual Organization Form, www.virtual-organization.net, Newsletter 1999, nr 1, s. 7.
 32. W. WERTHER, Structure-Driven Strategy and Virtual Organization Design, "Business Horizons" 1999, nr 42, s. 2.
 33. F. WILSON, Cultural Control within the Virtual Organization, "Sociological Review" 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu