BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperkiewicz Witold
Tytuł
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw
Innovation Activities in Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 2, s. 55-61
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Skłonność do innowacji, Innowacyjność gospodarki, Polityka innowacyjna państwa
Enterprise innovation, Tendency to innovation, Innovation economy, State innovation policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw w końcu lat 90. i na początku nowego stulecia. W latach 2000-2001 w systemie nauki i techniki wystąpiły negatywne zjawiska będące konsekwencją osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Szczególnie wrażliwa na niekorzystne zmiany koniunktury gospodarczej stała się działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysowych. W artykule zaprezentowano mankamenty systemu innowacyjnego w Polsce.

The aim of this article is to analyse the innovation activities in Polish enterprises during the slow-down period in Polish economy. In the years 2000-2001 the science and technology system was affected by the economic slow-down taking place in Poland. Innovation activity in industrial enterprises turned out to be particularly sensitive to unfavourable changes in the business cycle. The article also presents weak points of the innovation system and policy in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Evangelista, T. Sandven, G. Sirilli, K. Smith, Measuring the Cost of Innovation in European Industry, Eurostat, 1996.
  2. Narodowa strategia rozwoju regionalnego, praca pod red. J. Szlachty, PAN, KPZK, zeszyt 191, Warszawa 2000, s. 326.
  3. E. Okoń-Horodyńska, Czy Polska ma perspektywiczną politykę innowacyjną?, w : Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, praca zbiorowa pod red. G. W. Kołodki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 186-188.
  4. Nauka i Technika w 2000 roku, GUS, Warszawa 2002, s. 101, 105.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu