BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczydłowska Joanna
Tytuł
Menedżerowie z Podlasia o psychologicznych aspektach zarządzania
Managers from the Podlasie Province on Psychological Aspects of Management
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 2, s. 62-71, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kierownicy w przedsiębiorstwie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Psychologiczne aspekty zarządzania, Badania ankietowe
Managers in a enterprise, Enterprise management, Psychological aspects of management, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania ankietowe w grupie stu menedżerów wybranych firm województwa podlaskiego wykazały, że badani postrzegają elementy psychologiczne, jako czynniki mające bezpośredni i istotny wpływ na jakość ich pracy. Osobowość wymieniają jako najważniejszą determinantę sukcesu w zarządzaniu; potrafią określić zbiór cech i umiejętności niezbędnych do optymalnego pełnienia ról kierowniczych. Mają wysoką samoocenę w tym wymiarze, jednocześnie widzą potrzebę samodoskonalenia, zwaszcza w sferze sterowania własnymi emocjami, komunikatywności, umiejętności rozwiązywania konfliktów.

The survey conducted in a group of a hundred managers from companies located in the Podlasie province proved that the examined managers perceived psychological elements as factors influencing their quality of work in a direct and significant way. They saw personality as the most important element determining the success in management. They have a rather high self-esteem, but also recognise the need to excel their skills, especially concerning their own emotions, communication or solving conflicts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Krenz, Zatrudnienie i zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 1995.
  2. F. Littauer, M. Littauer, Układanka osobowości, czyli jak efektywnie współpracować, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 1997.
  3. F. Littauer, Nadaj siłę swojej osobowości. I ty możesz stać się przywódcą, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 1997.
  4. T. Oleksyn, Sztuka kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1997.
  5. K. Sedlak, Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
  6. J. Szczupaczyński, Podstawy zarządzania i kierowania ludźmi w organizacji, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1999.
  7. J. Terelak, Psychologia menedżera, Difin, Warszawa 1999.
  8. J. Trzcieniecki, J. Teczke, Podstawy organizacji i zarządzania, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 1998.
  9. K. Wierzbicki, Pryncypia menedżera, Wydawnictwo Tutor, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu