BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drozd Andrzej
Tytuł
Zasady przetwarzania danych w aktach osobowych pracowników
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 3, s. 11-19
Słowa kluczowe
Ochrona danych osobowych, Przetwarzanie danych, Stosunek pracy, Akta osobowe, Obowiązki pracodawcy, Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Kodeks pracy
Personal data protection, Data processing, Legal employment relation, Personal files, Employer obligations, Labour law, Labour legislation, Labour Code
Abstrakt
W niniejszym materiale autor przedstawił zasady dotyczące przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych pracowników. Omówiono m.in. przetwarzanie danych osobowych zawartych w arkuszach ocen okresowych pracowników, w dokumentach związanych z działalnością socjalną pracodawcy oraz w oświadczeniu pracownika o używaniu pojazdu prywatnego do celów służbowych. Szczegółowo zobrazowano też obowiązki pracodawcy związane z przekazywaniem akt osobowych podmiotom przechowującym dokumentację osobową i płacową po ustaniu stosunku pracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2002, s. 388.
 2. J. Borowicz, Obowiązek prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji osobowej i organizacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 3, s. 5.
 3. D. Czerwińska, Czy wypada krytykować odchodzących z pracy, „Rzeczpospolita" z 29 stycznia 2003 r.; tekst był dostępny jednie pod adresem: www.rp.pl.
 4. A. Drozd, Ochrona danych osobowych pracownika (kandydata) po nowelizacji kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr l, s. 25-26.
 5. P. Fajgielski, Podstawy prawne dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (w:) Współczesne problemy prawa publicznego, pod red. S. Fundowicza, Lublin 1999, s. 116-117.
 6. J. Kowalski, Poznać można tylko własne dane, „Rzeczpospolita" z 18-19 maja 2002 r.
 7. T. Kuczyński, Ochrona danych osobowych w stosunkach zatrudnienia, „Przegląd Sądowy" 1998, nr 11-12, s. 123.
 8. Z. Masternak, Oceny w odpowiedzialności pracowniczej (w:) Odpowiedzialność pracownicza. Materiały XI Zimowej Szkoły Prawa Pracy, red. W. Sanetra, Wrocław 1984, s. 32 i n.
 9. M. Seweryński, Wynagrodzenie za pracę. Pojęcie, regulacja i ustalanie, Warszawa 1981, s. 88.
 10. J. Skoczyński, Komentarz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Warszawa 1999, s. 49.
 11. M. Sośniak, Bezprawność zachowania jako przesłanka odpowiedzialności za czyny niedozwolone, Kraków 1959, s. 107-108.
 12. J. Stefaniak, Udział pracodawców w finansowaniu wypoczynku urlopowego pracowników, „Służba Pracownicza" 2003, nr 6, s. 17.
 13. H. Szurgacz, Zakładowa działalność socjalna (zagadnienia prawne) (w:) Zakład pracy. Materiały IV Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Wrocław 1977, s. 113.
 14. Słownik języka polskiego, t. I, red. naukowy M. Szymczak, Warszawa 1996.
 15. M. Święcicki, Wydatki socjalne przedsiębiorstwa. Problematyka prawna, „Studia i Materiały" IPiSS 1964, z. 2.
 16. Co pracodawca wiedzieć musi, może i powinien. Vademecum Rzeczpospolitej, „Rzeczpospolita" z 29 września 2003 r.
 17. B. Wagner (w:) Kodeks pracy. Komentarz, pod red. T. Zielińskiego, Warszawa 2000, s. 420.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu