BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunasz Marek
Tytuł
Analiza efektywności tworzenia wartości dodanej w oparciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów metodą VAIC - wyniki badań
Źródło
Problemy Jakości, 2006, nr 3, s. 15-21, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Współczynnik intelektualnej wartości dodanej, Wartość dodana, Analiza wartości dodanej, Kapitał intelektualny, Ekonomiczna wartość dodana
Value Added Intellectual Coeficient (VAIC), Value added, Value added analysis, Intellectual capital, Economic Value Added (EVA)
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Macierz metod i narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, [2] Analiza metodą VAIC - zbiorowość, [3] Analiza metodą VAIC - kryterium podziału: makrosektor, [4] Analiza metodą VAIC - kryterium podziału: wielkość przedsiębiorstwa. Zawiera tabele: [1] Sposoby klasyfikacji elementów składowych kapitału intelektualnego, [2] Metoda VAIC - postulowane obszary analizy oraz mierniki i wskaźniki
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono metodę VAIC wraz z empiryczną egzemplifikacją prezentującą przykład jej zastosowania w polskiej praktyce gospodarczej. Zaprezentowano pojęcie oraz sposoby klasyfikowania składników i pomiaru kapitału intelektualnego. Ukazano metodę współczynnika intelektualnej wartości dodanej (VAIC) oraz efektywność tworzenia wartości dodanej w opraciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów (wyniki badań).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobija M., Koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego w aspekcie rachunkowości społeczno-ekonomicznej, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej - tom LI, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1999.
 2. Luthy D.H., Intellectual capital and its measurement, 1998, http://www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/htmls/25htm
 3. Mikuła B., Kapitał intelektualny jako przedmiot zarządzania, „Problemy Jakości" 2002, nr 4.
 4. Osbert-Pociecha G., Karaś M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji" 1999, nr 3.
 5. Pulic A., Measuring the Performance of Intellectual Potential in Knowledge Economy, www.measuring-ip.at.
 6. Pulic A., VAIC™ - An Accounting Tool for 1C Management, Austrian Intellectual Capital Research Center, January 2000.
 7. Pulic A., Value Creation Efficiency Analysis (poweredby VAIC™), http://www.knowledgesystems.org/.
 8. Ross G.f Ross J., Measuring your Company's Intellectual Performance, „Long Range Planning", June 1997.
 9. Salej A., Pomiar efektywności wykorzystania potencjałuludzkiego, http://www.wszia.edu.pl/finanse/pomiar.htm.
 10. Strojny M., Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2003.
 11. Sveiby K.E., Methods for measuring Intangible Assets, July 2004, http://www.sveiby.com/articles/intangible- methods.htm.
 12. Williams M., Is a company's intellectual capital performance and intellectual capital disclosure practices related? Evidence from publicly listed companies from the FTSE 100, University of Calgary, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu