BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewski Janusz, Salak Kazimierz
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w organizacji jako czynnik sprawnego jej funkcjonowania
Knowledge Management in an Organization as Its Efficient Functioning Element
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2002, z. 12, s. 148-167, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Informatyczne systemy zarządzania, Przewaga konkurencyjna, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Enterprise management, Knowledge, Knowledge management, Management Information Systems, Competitive advantage, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z najcenniejszych zasobów organizacji jest wiedza zatrudnionych w niej pracowników (specjalistów). Zarządzanie wiedzą (knowledge management) w danej organizacji dotyczy osiągania przez nią optymalnego wyniku w sześciu kluczowych dla każdej organizacji kategoriach: strategii, technologii, zarządzania, wiedzy, aktywów i struktury organizacyjnej. Zgromadzona wiedza może zapewnić realizację i osiąganie założonych celów organizacji, a przez efektywne zarządzanie kapitałem stwarza szansę wzrostu jej wartości i przewagi konkurencyjnej. W treści artykułu zawarte zostały definicje, różnych teoretyków, dotyczące wiedzy i zarządzania wiedzą, ponad to wyjaśniono pojęcie zarządzania wiedzą oraz omówiono systemy i modele informatyczne gromadzące, przetwarzające wiedzę jako zasób informacji niezbędny do sprawnych systemów decyzyjnych.

Some problems related to KM (Knowledge Management), implementing KM solution into classical management as well as including methods and solutions found in AI research into KM make ground for implementing new approach into organization functionality. Studies, carried out in enterprises in Great Britain, USA, Sweden, France and Benelux (Gartner Group Report from 2000) indicate threats endangering the implementation of KM systems - with special attention paid to implementation of information science systems of KM. What can be expected in the area of KM in the future? Some answers bring the already referred to Gartner Group Report. This consulting company indicates that 2003 more than a half of top 1000 enterprises of magazine "Fortune" list will have KM implemented, that will bring them into focus of market leaders interest. Successful implementation will allow to combine human - their skills, experience and organizational culture - with an organization processes and technology into a single, system user centered and econompassing the whole enterprise. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-3500
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu