BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Tomasz, Terelak Agnieszka
Tytuł
Wykorzystanie wskaźników do oceny działalności środowiskowej - ISO 14031 cz. 1
Źródło
Problemy Jakości, 2006, nr 3, s. 39-42, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie środowiskiem, Ochrona środowiska, Zintegrowane systemy zarządzania, System zarządzania środowiskiem, Normy ekologiczne, Normy ISO 14000
Environmental management, Environmental protection, Integrated Management System, Environment management system, Ecological standards, ISO 14000
Uwagi
Zawiera rysunek: [1] Model PDCA oceny efektów działalności środowiskowej. Zawiera tabelę: [1] Przykładowe wartości bezwzględne i względne wskaźników
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono znaczenie międzynarodowej normy narzędziowej ISO 14031:1999 w odniesieniu do oceny efektów środowiskowych. Ukazano analizę procesów zachodzących w przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego oraz wskaźniki wykorzystywane w poszczególnych elektrowniach i elektrociepłowniach, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Zawarto także zestaw wskaźników oceny efektów działalności środowiskowej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Norma PN-EN ISO 14031:2002.
  2. D. Putnam: ISO 14031: Environmental Performance Evaluation, Draft Submitted to Confederation of Indian Industry for publication in their Journal, September 2002.
  3. Rozporządzenie (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie eko-za-rządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
  4. R. Pochyluk, P. Grudowski, J. Szymański: Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Eko-konsult, Gdańsk 1999.
  5. R. Pochyluk, J. Szymański: Ocena efektywności działań środowiskowych i benchmarking - zastosowanie normy ISO 14031, Problemy Ocen Środowiskowych, 3/1999.
  6. J. Thorensen: Environmental performance evaluation - a tool for industrial improvement, Journal of Cleaner Production, 7/1999.
  7. Ch. Jasch: Environmental performance evaluation and indicators, Journal of Cleaner Production 8/2000.
  8. Raport techniczny ISO TR 14032:1999.
  9. M. O'Reilly, D. Wathey, M. Gelber: ISO 14031: Effective Mechanism to Environmental Performance Evaluation, Corporate Environmental Strategy 7, 3/2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu