BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapała Wojciech
Tytuł
Pielęgniarstwo a jakość
Źródło
Problemy Jakości, 2006, nr 3, s. 43-48, bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe
Jakość, Jakość usług, Usługi medyczne
Quality, Quality of services, Medical services
Abstrakt
W niniejszym artykule omówiono pracę pielęgniarek, która w dużym stopniu współdecyduje o jakości świadczeń medycznych. Przedstawiono politykę jakości w usługach zdrowotnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk K.: Jakość opieki pielęgniarskiej w oddziale neurologicznym. Zdrowie Publiczne 1999, 10, 357-359.
 2. Alfredo J.S., Berlowitz D.R., Fincke G. i wsp.: Risk-Adjusted Mortality Rates as a Potential Outcome Indicator for Outpatient Quality Assessments. Medical Care 2002, 3, 237-245.
 3. Archives of Internal Medicine 2002, 162, 1897-1903.
 4. Badger T.G.: Quality management within a cost-constrained service. Journal of Nursing Management 1999, 7, 323-329.
 5. Bączyk G.: Ocena jakości życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Pielęgniarstwo Polskie 1999, 9-10, 7-21.
 6. Cashman J.N. (red.): Ocena przedoperacyjna. Podstawy znieczulenia i medycyny stanów ostrych. D.W. Publishing Co., Szczecin 2002, 9-11.
 7. Dudzińska E., Dyk D., Krysiak L: Organizacja opieki pielęgniarskiej na wybranych oddziałach intensywnej opieki jako wskaźnik jakości świadczeń na podstawie TOSS. Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia 1998, XIV, 213-217.
 8. Dyderski S.: Aspekty farmakoekonomiczne farmakoterapii [w:] Ekonomiczno-organizacyjne problemy restrukturyzacji Służby Zdrowia. Wyd. Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania, Leszno 1999, 50-58.
 9. Dyk D., Wołowicka L.: Badania naukowe w pielęgniarstwie z perspektywy międzynarodowej. Pielęgniarstwo Polskie 1999, 8, 5-11.
 10. Dyk D.: Czynniki ryzyka zakażeń szpitalnych u chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii z powodu niewydolności oddechowej. Poznańskie Roczniki Medyczne 1991, XII-XV, 151-160, 212-213.
 11. Glomb E.: Stan i perspektywy badań w pielęgniarstwie. Pielęgniarstwo Polskie 1991, 2, 141-144.
 12. Głowacka M.D., Sobkowski M., Staszewski R.: Pomiar i analiza poziomu jakości świadczeń zdrowotnych. Nowiny Lekarskie 2005, 2, 230-237.
 13. Górna K., Suwalska A.: Badanie jakości życia w psychiatrii [w:] Jakość życia w naukach medycznych, (red.) L. Wołowicka. Wyd. Akademii Medycznej, Poznań 2001, 158-176.
 14. Grzesiowski P., Gorczyca M.: Pielęgniarki epidemiologiczne - organizacja kontroli zakażeń szpitalnych. Menedżer Zdrowia 2003, 4, 42-46.
 15. Janaszkiewicz M.: Sposób na błędy. Menedżer Zdrowia 2004, l, 48-50.
 16. Jaracz K., Górna K., Dróżdż Z.: Standard jako istotny element procesu oceny jakości opieki pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Polskie 1997, 7, 23-32.
 17. Jaracz K.: Adaptacja kulturowa narzędzi badawczych do oceny jakości życia [w:] Jakość życia w naukach medycznych, (red.) L. Wołowicka. Wyd. Akademii Medycznej, Poznań 2001, 281-290.
 18. Jaracz K.: Sposoby ujmowania i pomiaru jakości życia. Próba kategoryzacji. Pielęgniarstwo Polskie 2001, 2, 219-226.
 19. Juszczyk J.: Wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce: gorzkie uwagi na temat metod zapobiegania. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna 2001, 20, 43-55.
 20. Juszczyk J.: Zakażenia szpitalne (kilka podstawowych stwierdzeń). Przegląd Epidemiologiczny 2000, supl. 3, 145-148.
 21. Kabacińska B.: Jakość życia rodzin opiekujących się chorymi w stanach wegetatywnych. Pielęgniarstwo Polskie 1999, 8, 53-62.
 22. Kapała W., Konieczny A.: Postulowana jakość usług medycznych. Wyobrażenia i oczekiwania chorych hospitalizowanych w ankiecie Servqual. Menedżer Zdrowia 2003, l, 56-59.
 23. Kapała W.: O pracy pielęgniarek w Polsce – głos w dyskusji. Antidotum 2001, 8, 31-44.
 24. Kocher G.: Jakość w opiece zdrowotnej – początek zmiany sposobu myślenia? Antidotum 1994, 5, 36-47.
 25. Kózka M.: Standardy pielęgnowania wyznacznikiem zapewnienia jakości opieki zdrowotnej [w:] Stany zagrożenia życia, (red.) M. Kózka. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, 25-28.
 26. Krawczyńska A., Trzmielak D.: Jakość usług medycznych. Przegląd Organizacji 2001, 2, 35-37.
 27. Król B., Talarska D.: Oczekiwania pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego w momencie przyjęcia do szpitala [w:] Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych. Standardy opieki w pielęgniarstwie. Wdrażanie programów promocji zdrowia. Konf., Poznań 7-8.05.1999r. Mat. konf. 197-201.
 28. Kulczycka K.: Kryteria oceniające satysfakcję pacjentów z opieki pielęgniarskiej. Zdrowie Publiczne 2001, l, 53-56.
 29. Kutryba B., Kutaj-Wąsikowska H.: Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent. Menedżer Zdrowia 2003, 2, 24-26.
 30. Labon M.: Niebezpieczne szpitale. Menedżer Zdrowia 2003, 5, 12-16.
 31. Ley S.J.: Quality care outcomes in cardiac surgery: the role of evidence-based practice. AACN Clin Issues 2001, 4, 606-617.
 32. Lisiecka K.: Czas na jakość. Menedżer Zdrowia 2004, 2, 74-76.
 33. Lodzińska B.: Podniesienie jakości opieki pielęgniarskiej. Pielęgniarka i Położna 1997, l, 7-8.
 34. Marcinowicz L.: Satysfakcja pacjenta z opieki - analiza polskiej literatury medycznej. Problemy Medycyny Rodzinnej 2004, 2, 10-13.
 35. Misiołek H. i wsp.: Czy zespoły leczenia ostrego bólu powinny zaistnieć w strukturach organizacyjnych naszych szpitali? Anestezjologia Intensywna Terapia 2004, 3, 214-219.
 36. Mudie P., Cottam A.: Usługi. Zarządzanie i marketing. PWN, Warszawa 1998, 39-40.
 37. Niewiadomski T.J.: Porównanie jakości życia pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek dializowanych i po przeszczepach nerek. Pielęgniarstwo Polskie 1999, 9-10, 55-68.
 38. Nowak J.: Z problematyki prestiżu zawodowego pielęgniarek w Polsce. Zdrowie Publiczne 1997, 8, 193-196.
 39. Opieka pielęgniarska i przyszłość podstawowej opieki zdrowotnej. British Medical Journal 2000, 11, 8-9.
 40. Pachor M., Minelic A.: Podniesienie jakości edukacji pielęgniarskiej - system opiekuna naukowego (funkcja tutora). Pielęgniarstwo Polskie 1997, 7, 175-180.
 41. Przybysz A., Dróżdż Z., Pawlaczyk B.: Jakość opieki pielęgniarskiej w oddziałach pediatrycznych. Pielęgniarstwo Polskie 2001, 2, 295-304.
 42. Shortell S.M., Kaluzny A.D.: Podstawy zarządzania opieką zdrowotną. Vesalius, Kraków 2001, 504, 509-510.
 43. Spain D.A., McClave S.A., Sexton L.K.: Infusion protocol improves delivery of enteral tube feeding in the critical care unit. JPEN 1999, 23, 288-292.
 44. Spiechowicz J.: Rozumienie nauczania bólu w pielęgniarstwie. Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia 1996, tomX, 52-62.
 45. Studniarski M.: Koń trojański ISO. Menedżer Zdrowia 2005, 3, 28-31.
 46. Studniarski M.: Zakon dyrektorów. Menedżer Zdrowia 2005, 4, 40-44.
 47. Szewczyk M.T.: Jakość opieki pielęgniarskiej a oczekiwania chorych chirurgicznych. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Piąta Ogólnopolska Konf. Jakość w Opiece Zdrowotnej. Kraków 12-14 kwietnia 2000 r. Mat. konf. 246-251.
 48. Ślusarska B.: Jakość życia pacjentów z napadowymi nadkomorowymi zaburzeniami rytmu serca. Pielęgniarstwo Polskie 1999, 9-10, 90-96.
 49. Talarska D., Kapela T.: Satysfakcja pacjenta leczonego w oddziale internistycznym. Pielęgniarstwo Polskie 2001, 2, 255-261.
 50. Talarska D., Wolska A.: Ocena jakości opieki w oddziale urologicznym - satysfakcja pacjentów. Pielęgniarstwo Polskie 2001, 2, 291-294.
 51. Talarska D.: Jakość życia dzieci z nowotworem ośrodkowego układu nerwowego [w:] Jakość życia w naukach medycznych, (red.) L. Wołowicka. Wyd. Akademii Medycznej, Poznań 2001, 128-144.
 52. Witczak L, Kuriata E.: Zadowolenie z pracy kadry pielęgniarskiej wyznacznikiem jakości opieki zdrowotnej. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Piąta Ogólnopolska Konf. Jakość w Opiece Zdrowotnej. Kraków 12-14 kwietnia 2000 r. Mat. konf. 272-277.
 53. Wrońska L, Stępień R., Wiraszka G.: Jakość życia kobiet po mastektomii. Pielęgniarstwo XXI wieku 2003, 5, 87-91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu