BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk Tomasz
Tytuł
Zastosowanie rachunku kosztów docelowych w planowaniu projektów
An Application of Target Costing Method in Project Planning
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2003, nr 3, s. 5-18, bibliogr. 9 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Planowanie projektu, Badania operacyjne
Project planning, Operations research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono metodę rachunku kosztów docelowych, wykorzystywaną w inżynierii wartości produktu oraz zaproponowano modyfikację umożliwiającą jej zastosowanie w procesie planowania przedsięwzięć projektowych, realizowanych na potrzeby klienta zewnętrznego. Planowanie projektu zostało potraktowane jako wielokryterialny problem decyzyjny, ze szczególnym naciskiem położonym na kryteria kosztów i czasu realizacji. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem obliczeniowym.

The paper presents a target costing method, recently used in value engineering applications and a proposal of its modifications to the shape which will be useful in the planning of projects, realized for external client. The modified target costing method may be used in improving the value of project evaluation utility function, especially in the case of finite sets of the values of objectives. In the present approach, project planning is a multicriterion decision problem, with special emphasis put on costs and time criteria. Theoretical considerations have been illustrated by a computational method.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. MARCINEK K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001.
  2. TAVARES L.V., A review of the contribution of Operational Research to Project Management, European Journal of Operational Research, Amsterdam, Jan 1, 2002, Vol. 136, Iss. 1, p. 1.
  3. BADIRU A.B., PULAT P.S., Comprehensive Project Management: Integrating Optimization Models, Management Principles, and Computers, Prentice Hall, PTR, Englewood Cliffs, New Jersey 1995.
  4. MINGUS N., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.
  5. HOBDAY M., The project-based organization: an ideal form for managing complex products and systems?, Research policy, 29 (2000), p. 871-893, Elsevier Science B.V.
  6. COOPER R., SLAGMULDER R., Target costing and value engineering, Productivity Press, The IMA Foundation For Applied Research, Inc., Portland 1997.
  7. KEZSBOM D.S., EDWARD K.A., The new dynamic project management. Winning through the competitive advantage, Wiley Interscience, Canada 2001.
  8. KUCHTA D., Rachunek kosztów docelowych w projektach innowacyjnych tworzących nowy produkt, V Konferencja Project Management: Procesy - Projekty - Programy, Szczyrk 2001.
  9. BEHRENS W., HAWRANEK P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, wydanie II poprawione i rozszerzone, UNIDO, Warszawa 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu