BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laco Peter, Sulajova Zaneta
Tytuł
Investigation of Seasonal Fluctuations in Slovak Hoyel's Administration
Badanie wahań sezonowych w zarządzaniu hotelami w Słowacji
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2003, nr 3, s. 47-57, bibliogr. 4 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Turystyka, Rynek turystyczny, Hotelarstwo, Sezonowość, Infrastruktura turystyczna
Tourism, Tourism market, Hotel industry, Seasonal character, Tourism infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
Artykuł dotyczy badania zjawisk sezonowości w turystyce. Wyszczególniono w nim poszczególne przyczyny wahań sezonowych. Omówiono i zastosowano metody, które - według autorów - mogą być przydatne do takich badań. W badaniach wykorzystano zagregowane dane dotyczące infrastruktury zakwaterowania w Słowacji, pokazujące występującą tam zmienność typów sezonowości. Wskazano na różnice rozwoju popytu między gośćmi krajowymi a zagranicznymi, a także między wzrostem liczby gości a liczbą odwiedzanych przez nich miejsc. Dla różnych typów hoteli wykorzystano zbiorowe dane niektórych hoteli słowackich. Scharakteryzowano ponadto różnice w sezonowości między hotelami górskimi i miejskimi.

This paper concerns seasonality in tourism. The reasons of seasonal fluctuations are classified. Methods that can be used in analyses of seasonality are discussed and applied. Aggregate data of accommodation facilities in Slovakia are used to show variability of seasonality types in Slovakia. Differences between progress in demand of Slovak and foreign visitors are shown, as well as differences between progress in the number of visitors and the number of visitor's stages. Corporate data of some Slovak hotels are also used to show differences in various kinds of Slovak hotels. Differences between seasonality in mountain and city hotels are characterized.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. HINDLS R., HRONOVA S., NOVAK I., Analyza dat v manazerskem rozhodovdni, Grada, Praha 1999.
  2. Basic Indicators of Accommodation in Slovak Republic 1997-2001 (Zakladne ukazovatele za ubytovacie zariadenia cestovneho ruchu SR za jednotlive stvrt'roky 1997-2001), Statistical Office of the Slovak Republic (Śtatisticky urad Slovenskej republiky), 1997-2001.
  3. National Bank of Slovakia, http://www.nbs.sk (5.6.2002).
  4. YAMANE T., Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Edition, Harper, NY, USA, 1967.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu