BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liana Mirosław
Tytuł
O redukcji liczby parametrów wieloczęściowych układów transportowych występujących w systemach gospodarki zasobami
Reducing the number of parameters of a multi-component transportation occuring in store management system
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2003, nr 1, s. 31-44, bibliogr. 18 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Gospodarka zasobami, System transportowy, Badania operacyjne
Store management, Transport system, Operations research
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedmiotem badań są wieloczęściowe, ciągłe układy transportowe występujące w wielu systemach gospodarki zasobami. Ich funkcjonowanie opisano procesem stochastycznym Markowa. Przedstawiono zależności pozwalające zmniejszyć liczbę parametrów charakteryzujących awaryjność złożonego układu transportowego. Dotychczas dość wnikliwie badano systemy gospodarki zasobami, w których występowały tylko jedno- bądź dwuczęściowe układy transportowe. Uzyskane w pracy wyniki umożliwiają prowadzenie podobnych analitycznych badań systemów gromadzenia zasobów z bardziej złożonymi układami transportowymi.

In the paper, multi-component continuous transportation systems occurring in many store management systems have been considered. An operation of transportation systems has been described by Markov stochastic process. Relations allowing reduction of a number of parameters which characterise a transportation system damage have been presented. So far store management systems concluding only one- or bi-component transportation systems have been analysed in detail. Results obtained in this paper make it possible to keep on carrying out analytical research of store management systems with more complex transportation systems in a similar way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BOROWSKA M., GALANC T., Probabilistyczny opis wąskiego gardła w pewnym systemie gospodarki zapasami, Badania Operacyjne i Decyzje 1994, nr 4.
 2. DOOB J.L., Stochastic Processes, Wiley, New York 1953.
 3. ELMAGHRABY S.E., Activity Networks: Project Planning and Control by Network Models, New York 1977.
 4. GALANC T., Prognozowanie trajektorii systemu cybernetycznego wyznaczonych przez cel sterowania, Prace Naukowe Ośrodka Badań Prognostycznych Politechniki Wrocławskiej nr 16, Seria: Monografie nr 4, Wrocław 1984.
 5. GICHMAN I.I., SKOROCHOD A.W., Wstęp do teorii procesów stochastycznych, PWN, Warszawa 1968.
 6. GŁADYSZ S., Leistungsfahigkeit des Bandanlagensystems, Węgiel Brunatny 1965, nr 7.
 7. YANO C.A., LEE H.L., Lot-sizing with random yields: a review, Operations Research 1995, 43.
 8. KOSTER M.B.M., Capacity oriented analysis and design of production systems, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1989.
 9. KRÓL M., O pewnym wariancie ekstremalnym prawdopodobieństwa przejścia w wektorowym procesie stochastycznym typu Markowa, Zeszyty Naukowe PRz, nr 16, Matematyka i Fizyka 1984, z. 2.
 10. KRÓL M., O wskaźnikach oceny niekorzystnych zjawisk w pracy pewnego systemu gospodarki zapasami, Badania Operacyjne i Decyzje 1992, nr 4.
 11. KRÓL M., Liana M., Wpływ miejsca instalacji magazynu-zbiornika w systemie transportowym na straty spowodowane deficytem lub przepełnieniem, Badania Operacyjne i Decyzje 1997, nr 2.
 12. KRÓL M., STARTEK M., The stochastic analysis of continuous transport system with the storage reservoir. Zeszyty Naukowe PRz, nr 134, Matematyka 1995, z. 17.
 13. MOINZADEH K., A Multi-Echelon Inventory System with Information Exchange, Management Science 2002, nr 48.
 14. PISULA T., Analityczna i numeryczna ocena efektywności funkcjonowania pewnego systemu cybernetyczno-ekonomicznego typu „ transport-zapasy", rozprawa doktorska, Wrocław 1999.
 15. RUDI N., KAPUR S., PYKE D.F., A Two-Location Inventory Model with Transshipment and Local Decision Making, Management Science 2001, nr 47.
 16. SCHEFFLER D., STOYAN D., STOYAN H., Eine methode zur Varausberechnung der zeitlichen Auslastung von Abraumfórderbruckenbetrieben, Burgbautechnik 1967, nr 17, Jg. Heft 8.
 17. So K.C., Optimal buffer allocation strategy for minimizing work-in-process inventory in unpaced production lines, HE Transactions 1997, 29.
 18. WANG Y., COHEN M.A., ZHENG Y.-S., A Two-Echelon Repairable Inventory System with Stocking-Center-Dependent Depot Replenishment Lead Times, Management Science 2000, nr 46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu