BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłaszewicz Danuta
Tytuł
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Polsce
Directions of State Aid Allocation in Polish Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 5, s. 26-32
Słowa kluczowe
Interwencjonizm państwa, Pomoc gospodarcza, Pomoc publiczna, Ustawodawstwo gospodarcze, Gospodarka
Government intervention, Economic assistance, Public aid, Economic legislation, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom w Polsce oraz jej strukturę według głównych grup celów, na które zgodnie z obowiązującym prawem może być przeznaczona. Przeprowadzono także analizę kierunków alokacji pomocy publicznej w poszczególnych grupach celów, wskazując na dokonujące się w tym obszarze zmiany i ich skutki.

The paper deals with the essence of state aid granted to Polish enterprises and its structure in main groups of targets, to which it can be designed according to valid regulations. A thorough analysis of state aid allocation in particular groups of targets is presented in the article, with a focus on changes undergoing in this area as well as their results.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza doświadczeń krajów Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej: wnioski dla Polski, kier. nauk. i koordynacja U. Płowieć, Warszawa 1999.
  2. Art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dz. U. Nr 141, poz. 1177.
  3. Z. Chrupek, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, [w:] Dziesięć lat po szoku. Polityka ekonomiczna w latach 1989-1998, Warszawa 1999, s. 67.
  4. A. Fornalczyk, Rodzaje, formy i instrumenty pomocy publicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, red. A Fornalczyk, Warszawa 1998, s. 14-15.
  5. Polityka Wspólnoty Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, „Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 2.
  6. W. Szpringer, Pomoc publiczna jako instrument restrukturyzacji w świetle rozwiązań europejskich, [w:] Władza publiczna wobec przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1996, s. 40.
  7. Ustawa z 27 lipca 2002 r., Dz. U. nr 141, poz. 1177.
  8. A. Werner, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców a ochrona konkurencji, [w:] Konkurencyjność - Marketing - Informacja, red. S. Jurek-Stępień, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu