BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haligowski Ludwik
Tytuł
Uczestnictwo szkół wyższych we współczesnych programach edukacyjnych UE
Universitaties in the EU Educational Programs
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2002, z. 12, s. 186-192, tab.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Edukacja, Edukacja europejska, Szkolnictwo wyższe, Program Leonardo da Vinci, Program Socrates-Erasmus
Poland's economic integration with the EU, Education, European education, Higher education, Leonardo da Vinci Programme, Socrates-Erasmus programme
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska od 1998 roku stała się krajem uczestniczącym w dwóch programach edukacyjnych Unii Europejskiej "Socrates-Erasmus" oraz "Leonardo da Vinci". Podstawowym warunkiem uczestnictwa w obu programach jest nawiązanie współpracy i współdziałania z partnerskimi uczelniami i instytucjami z krajów UE w celu realizacji przewidzianych w programach zadań. Aktywne uczestnictwo szkół wyższych w obu programach to, w przypadku Polski, szansa na przyspieszenie wejścia do struktur UE i dążenie do budowania w kraju społeczeństwa wiedzy. Autor rozpoczął od celów i zadań zakładanych w omawianych programach. Dalej przedstawił dane liczbowe charakteryzujące udział polskich uczelni (państwowych i niepublicznych) w obu koncepcjach. Artykuł kończą rozważania nad korzyściami jakie niesie uczestnictwo uczelni w programach "Socrates-Erasmus" i "Leonardo da Vinci".

Quality of University education depends to large extend on an University participation in EU educational programs. Participation of Polish Universities in programs "Scorates-Erasmus" and "Leonardo da Vinci" provide taching with higer standards. Polish universities inssufficiently participate in programa, both in universities numbers and subject covered. Fo example in 2000, 99 out of 310 universtities participated in "Socrates-Erasmus" program (31,9 procent and only 11 (3,5 procent in "Leonardo da Vinci". Particularly bad is the situation in private universities. Hardly 22 procent of them partakes in "Socrates- Erasmus" program and only 26 procent in "Leonardo da Vinci" one. Polish universities, private in particular, should fully participate in the above mentioned programs, broadeninginternational cooperation of universities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-3500
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu