BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrałojć Magdalena
Tytuł
Czynnik kulturowy z zzl - badania międzykulturowe
The Cultural Factor in HRM - Intercultural Studies
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 1, s. 9-27
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kultura organizacji, Badanie kultury organizacyjnej, Metody badawcze, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Human Resources Management (HRM), Corporate culture, Organizational culture study, Research methods, Enterprise management
Abstrakt
Naukowiec rozpoczynający badania o tematyce międzykulturowej staje przed problemem wyboru odpowiedniej metody badawczej. Prezentowany artykuł jest próbą znalezienia takiej metody, która łączyłaby podejście etic i emic w badaniach nad kulturą.

A researcher setting off on studies on intercultural subjects faces the problem of choosing an appropriate research method. The presented article is an attempt at finding such a method, one that combines the etic and emic approaches in studies on culture.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aycan Z., Kanungo R. N., Mandoca M., Yu K, Deller J., Stahl G., Kurshid A. (2000), Impact of Culture on Human Ressource Management Practices: A IQ-Country Comparision, „Applied Psychology: an International Review", 49 (1).
 2. Berry J. W. (1999), Emics and Etics: A Symbiotic Conception, „Culture & Psychology", Vol. 5(2).
 3. Berry J. W. (1989), Imposed etics - emics - derived etics: the operationalization of a compelling idea, „International Journal of Psychology", 24.
 4. Brewster C., Tregskis O., Agewisch A., Mayne L. (1996), Comparative research in human resource management: a review and an example, „The International Journal of Human Resource Management", Vol. 7, No. 3, September.
 5. Budhwar P. S. and Debrah Y. (2001), Rethinking comparative and cross-national human resource management research, „The International Journal of Human Resource Management", Vol. 12, No. 3, May.
 6. Davidson A. R., Jaccard J. J., Triandis H. C., Morales M. L., Diaz-Guerrero R. (1976), Cross-cultural model testing : toward a solution of the etic-emic dillema, „International Journal of Psychology", Vol. 11, No. 1.
 7. Erez M., Earley P. C. (1993), Culture, Self-identity, and work, Oxford University Press, New York.
 8. Harris M. (1999), Theories of Culture in Postmodern Times, Altamira Press, A Division of Sage Publications, Inc., Walnut Creek - London - New Delhi.
 9. Helfrich H. (1999), Beyond the Dilemma of Cross-Cultural Psychology: Resolving the Tension between Etic and Emic Approach, „Culture & Psychology", Vol. 5(2).
 10. Hofstede G. (2001), Culture's Consequences, Second edition, Sage Publication, London.
 11. d'Iribarne P. (1996/1997), The usefulness of an ethnographic approach to the international comparison of organizations, „International Studies of Management and Organization", White Plains, Winter.
 12. Kostera M. (2003), Antropologia organizacji, Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Pike K. L. (1971), Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior, Mouton, The Hague - Paris.
 14. Smith P. B. (1996), National cultures and the values of organizational employees: time for another look, in: Managing Across Cultures: Issues and Perspectives, red. Joynt P., Warner M., International Thomson Business Press.
 15. Tayeb M. (1995), The competitive advantage of nations: the role of HRM and its socio-cultural context, „The International Journal of Human Resource Management", Vol. 6 No. 3, September.
 16. Triandis H. C. (1994), Culture and Social Behavior, McGraw-Hill, Inc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu