BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paradysz Jan
Tytuł
Zasilanie statystyki regionalnej za pomocą estymacji dla małych obszarów w perspektywie wykorzystania rejestrów administracyjnych
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 3, s. 1-9, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rejestr administracyjny, Statystyka małych obszarów, Statystyka regionalna, Metody ekonometryczne, Wnioskowanie bayesowskie
Administrative register, Small area estimates, Regional statistics, Econometric methodology, Bayesian inference
Abstrakt
Statystyka małych obszarów to zaspół metod pozwalających na oszacowanie określonych wielkości dla subpopulacji w takich przypadkach, kiedy brak jest informacji z obserwacji wyczerpujących (spis, rejestracja bieżąca), a badania reprezentacyjne charakteryzują się zbyt małą liczebnością prób w przekrojach terytorialnych. Zwrócono uwagę na rejestry administracyjne (podatki CIT, PIT oraz REGON i Krajowy Rejestr Sądowy w zakresie statystyki gospodarczej oraz POMOST i PULS w zakresie statystyki społecznej) jako źródło danych uzupełniających dla estymacji małych obszarów.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bracha C. (1996), Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej. PWN, Warszawa
 2. Cicali D., G. de Santis (2002), Estimating cohort fertility levels and differentials by socio-economic characteristics with the own-children method and pseudo-panels. Genus, nr 2, s. 35-61
 3. Dehnel G. (1997), Estimation of estimators variance in the small area statistics. Polish Population Review, nr 11, s. 116-129
 4. Dehnel G. (2003), Statystyka małych obszarów jako narzędzie oceny rozwoju ekonomicznego regionów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 5. Dehnel G., Gołata E., Konik M. (1995), Szacowanie informacji o działalności gospodarczej dla rynków lokalnych. Opracowanie w ramach Centrum Statystyki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, maszynopis powielony
 6. Domański C., Pruska K. (2001), Metody statystyki małych obszarów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 7. Gołata E. (1996), Statystyka małych obszarów w analizie rynku pracy. „Wiadomości Statystyczne", nr 3 s. 45-60
 8. Gołata E. (2004), Estymacja pośrednia na lokalnym rynku pracy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 9. Gonzalez M. E. (1973), Use and Evaluation of the Synthetic Estimates, (w:) Proceedings of the Social Statistics Section. American Statistical Association, s. 3-36
 10. Gonzalez M. E., Waksberg J. (1973), Estimation of the Error of Synthetic Estimates. Referat niepublikowany. Meeting of the International Association of Survey Statisticians. Wiedeń, Austria, sierpień 1973, s. 18-25
 11. Gonzalez M. E., Hoza C. (1978), Small Area Estimation with Application to Unemployment and Housing Estimates. Journal of the American Statistical Association, 73, s. 7-15
 12. Kalton G., Kordos J., Platek R. (1993-red), Small Area Statistics and Survey Designs. GUS, Warszawa
 13. Klimanek T. (2003), Wielopoziomowa analiza struktury agrarnej gminy w systemie GEO1NFO. Maszynopis pracy doktorskiej w Katedrze Statystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 14. Kordos J. (1997), Efektywne wykorzystanie statystyki małych obszarów. „Wiadomości Statystyczne", nr l, s. 11-19
 15. Kordos J., Paradysz J. (2000), Some experiments in small area estimation in Poland. „Statistics in Transition", Vol. 4, Nr 4, s. 679-697
 16. Kordos J. (2002), Nowy projekt zastosowania estymacji dla małych obszarów w krajach europejskich. (w:) Paradysz J. (2002-red), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu. Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Poznań, s. 38-50
 17. Lehtonen R., Veijanen A. (1999), Domain Estimation with Logistic Generalized Regression and Related Estimators, (w:) Small Area Estimation, International Association of Survey Statisticians Satellite Conference Proceedings. Ryga 20 i 21 sierpnia 1999 r., Łotwa
 18. Levy P. S. (1979), Small Area Estimation — Synthetic and Other Procedures, 1968—1978. (w:) Synthetic Estimates for Small Areas. Pod red. C. Steinberg (National Institute on Drug Abuse, Raport nr 24), U. S. Government Printing Office, Waszyngton, s. 4-19
 19. Paradysz J. (2001), Estymacja dla małych obszarów w statystyce regionalnej, (w:) Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Pod red. A. Zeliasia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2001, s. 193-209
 20. Pfeffermann D. (1999), Small Area Estimation — Big Developments, (w:) Small Area Estimation, International Association of Survey Statisticians Satellite Conference Proceedings. Ryga 20 i 21 sierpnia 1999 r., Łotwa
 21. Rao J. N. K. (2003), Small area estimation. Wiley series in survey methodology. Wiley - Interscience, New Jersey
 22. de Santis G. (1989), Un' analisi della fecondita in Italia nel 1967-81 con il metodo dei figli propri. Dep. Statystyki Uniwersytetu we Florencji, Serie „Ricerche empiriche", nr 15
 23. Sarndal C. E„ Hidiroglou M. A. (1989), Small, Domain Estimation: A Conditional Analysis. „Journal of the American Statistical Association", vol. 84, s. 266-275
 24. Sarndal C. E., Swensson B., Wretman J. (1992), Model Assisted Survey Sampling. Springer Verlag
 25. Singh M. P., Gambino J., Mantel H. J. (1994), Issues and Strategies for Small Area Data. Survey Methodology, nr 1, s. 3-14
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu