BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Psyk-Piotrowska Elżbieta
Tytuł
Rozwój lokalny a aktywizacja i przedsiębiorczość na obszarach popegeerowskich
Local Development and Stimulation of Economic Activities on the Territory of Former State-owned Farms
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2004, nr 1, s. 30-42, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Obszary wiejskie, Polityka wobec obszarów wiejskich, Aktywizacja obszarów wiejskich, Przedsiębiorczość lokalna, Rozwój gospodarczy regionów, Rozwój regionalny
Village, Rural areas, Rural areas policy, Activation of rural areas, Local entrepreneurship, Economic development of regions, Regional development
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR)
State Agricultural Farm (PGR)
Abstrakt
Przedstawiono problematykę aktywizacji i przedsiębiorczości na obszarach popereerowskich w nawiązaniu do koncepcji aktywizacji i rozwoju lokalnego, jak i w kontekście włączenia Polski do struktury europejskiej.

The problem of stimulation of economic activities in the areas where state-owned farms (PGR) operated in the past should be examined in a broader context, i.e. both in the context of concepts relating to activisation and development at local level, and in the context of Poland's incorporation into the European structures. As social-spatial and economic structures of rural areas the post-PGR hamlets - incorporated into communes in accordance with the administrative division of Poland, should be subject to the same influence and processes that apply to the whole self-governed local communities. Simultaneously, actions should be intensified - within regional and local programmes, as well as programmes launched by the Agricultural Property Agency (ANR), non-governmental organisations and local associations working in favour of the development of concrete communes, to eliminate the existing differences in opportunities to develop economic activities between the territory of a former state-owned farm and the remaining territory of a commune. This is becoming particularly important on the eve of Poland's accession to the European Union and the possibility to obtain access to EU structural funds and use the means destined for agriculture. It is important that the post-PGR hamlets cease to be enclaves differing unfavourably from the rest of rural areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnstein S., 1969: A ladder of citizen participation. ,American Institute of Planners Journal",No 35, s. 206—214.
 2. Bertrand A.,Wierzbicki Z.T., 1970: Socjologia wsi w Stanach Zjednoczonych. Ossolineum, Wrocław.
 3. Drążkiewicz J., 1995: Założenie i realizacja programu inicjatyw lokalnych [w:] J. Drążkiewicz, G. Gesicka, J. Szczucki (red.), Inicjatywy lokalne, polskie doświadczenia. Program Inicjatyw Lokalnych Phare, Warszawa.
 4. uczkowska-Małysz K. (red.), 1993: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej. IRWiR PAN, Warszawa.
 5. Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., 1993: Refleksje końcowe i wnioski [w:] K.Duczkowska-Małysz (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, IRWiR PAN, Warszawa.
 6. Gostkowski Z., 1989: Założenia koncepcyjne i metoda badań nad ewolucją zróżnicowania warunków życia między miastem a wsią oraz w obrębie miast w Polsce [w:] K. Frysztacki i W. Kwaśniewicz (red), Przemiany społeczności miejskich w Polsce. Uwarunkowania i potrzeby rozwoju miast, t.l. UJ, Kraków.
 7. Gorzelak G., Jałowiecki B., 1995: Strategia rozwoju a polityka regionalna Polski [w:] W. Kosiedowski (red.), Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian. UMK, Toruń.
 8. Kaleta A., 1998: Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju [w:] A. Kaleta (red), Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską. UMK, Toruń.
 9. Kłodziński M., 1996: Wielofunkcyjność warunkiem aktywizacji gospodarczo-społecznej obszarów wiejskich [w:] M. Kozakiewicz (red.), Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych. Księga Jubileuszowa. IRWiR PAN, Warszawa.
 10. Kłodziński M., 1999: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa.
 11. Kłodziński M., Okuniewski J., 1999: Problemy przedsiębiorczości na wsi w krajach Unii Europejskiej (Wnioski dla Polski i obszarów przygranicznych). „Wieś i Rolnictwo", nr 4.
 12. Michna W., 1998: Program proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2015 roku. Synteza. IERiGŻ, Warszawa.
 13. Milczarek K., 1997: Przystosowani? O kondycji materialnej i psychospołecznej Polaków [w:] M. Falkowska, (red.), Wartości, praca, zakupy. O stylach życia Polaków. CBOS, Warszawa.
 14. Mydlak M., 1996: Charakterystyka bezrobotnych zwolnionych z PGR z terenu, gmin: Banie Mazurskie, Dubienki, Goldap. Raport z badań socjologicznych. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Instytut Pedagogiki w Olsztynie.
 15. Piotrowski W., 1985: Przestrzenne oraz instytucjonalno-organizacyjne struktury społeczne [w:] Społeczeństwo i socjologia. Ossolineum, Wrocław.
 16. Rybicki P.,1972: Społeczeństwo miejskie. PWN, Warszawa.
 17. Siciński A., 1988: Style życia w miastach polskich. Ossolineum, Warszawa.
 18. Siemiński J. L., 1996: Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w procesie transformacji ustrojowej Polski lat dziewięćdziesiątych [w:] M. Kozakiewicz (red.), Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych. Księga Jubileuszowa. IRWiR PAN, Warszawa.
 19. Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, 1999. MRiGŻ, Warszawa.
 20. Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 1998. MRiGŻ, Warszawa.
 21. Wieruszewska M., (red.), 1992: Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją. IRWiR PAN, Warszawa.
 22. Wierzbicki Z. T., 1996: Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych i środowiskowych [w:] K. Korab (red.), Społeczne uwarunkowania demokracji i wolnego rynku na wsi. SGGW, Warszawa.
 23. Woś A., 1992: Strategie rozwoju rolnictwa. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu