BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Standar Aldona
Tytuł
Kapitał zagraniczny w rolnictwie oraz branży artykułów spożywczych
Foreign Investment in Agriculture and Grocery Trade
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 2, s. 221-224, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka żywnościowa, Rolnictwo, Przemysł spożywczy, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje w rolnictwie
Food economy, Agriculture, Food industry, Direct investments, Investments in agriculture
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Zaprezentowano znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki Polski, jej zróżnicowanie regionalne oraz wielkość inwestycji w rolnictwie i branży artykułów spożywczych. (oryg. streszcz.)

Foreign investment are significant importance for economy of every county. Particularly Poland needs to exert itself for this capital because it might contribute to overcoming the economic underdevelopment with regard to the old members of the EU. The analysis of the negative influence of foreign investments in Poland has shown that attracting foreign investors requires making changes in macro economical politics (taxation) and creating favourable conditions for reinvestment of profits. The investors, mainly from Europe, avoid Polish agriculture but they are more and more willing to invest capital in grocery trade. Such companies made employed 3,1% of all companies with foreign capital interest and they employed 7,7% of workers in companies. It is, however, important to realize that foreign investments were focused on Warsaw metropolis and in the western Polish provinces and they were not located in the underdeveloped eastern regions of Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojar E. 2001: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Buckley A. 2002: Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Budnikovvski A. 2003: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  4. Dziemianowicz. W. 2004: Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów [http://www.mgpips.pl].
  5. Główny Urząd Statystyczny. 2005: Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Warszawa.
  6. Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2005 : Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według stanu na koniec 2004 roku. Warszawa.
  7. Niemiec M., Wróblewski M. (red.) 2003: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  8. Świerkocki J. 2004: Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  9. Umiński S., Stępniak A. 2004: Czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne pomagają Polsce w realizacji celów Strategii Lizbońskiej? Wspólnoty Europejskie Nr 10 (155).
  10. www.unctad.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu