BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutowska Krystyna
Tytuł
Kobiety wiejskie w procesie transformacji polskiej gospodarki
Rural Women in the Process of Economic Transformation in Poland
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2004, nr 1, s. 80-99, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta, Kobieta w rodzinie, Ludność wiejska
Woman, Women in family, Rural population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematem artykułu są zmiany w sytuacji kobiety wiejskiej w rodzinie i gospodarstwie domowym. Okres przekształceń systemowych spowodował wiele modyfikacji w zakresie każdej z ról pełnionych przez kobiety na wsi, jak również w obszarze wzajemnych relacji między nimi.

Rural women in Poland are characterised by specific features which, in a large measure, are the result of multifunctional roles that they play in their families, households and farms. These specific features are also attributable to the special character of village communities, whose significance diminished due to industrialisation and urbanisation processes but which has been recently assuming a new dimension in the changed social and economic conditions in Poland. The multifunctionality of roles fulfilled by rural women has its source in many-sided ties linking them in a different degree to work on a farm. Rural woman perform duties of vocational character, render services to their families, are socially active outside their households and ever more frequently engage in ventures that allow them to earn additional money (for example, they offer accommodation to and cook for holidaymakers, render services to other farms and independently carry out various economic activities). Housework done by rural women covers a wide range of duties - from cooking, storage and processing of food, washing, cleaning, choosing and arranging furniture and equipment at their homes and keeping them tidy - to raising children, making decisions concerning the functioning and organisation of households. The period of economic transformation in Poland has led to modifications both in the roles fulfilled by rural women and in their mutual relations, which sometimes showed disharmony caused by restrictions preventing them to fulfil individual functions and tasks in a satisfying way.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dai Kejing, 1991: The life experience and status of Chinese rural women from observation of treeage groups. „International Sociology", vol. 6, no 1, s. 5—23.
  2. Gutkowska K., 1988: Przyczyny i rozmiar alkoholizmu w środowisku wiejskim. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
  3. Gutkowska K., 1995: Konflikty w rodzinie wiejskiej — przyczyny i sposoby rozwiązywania. „Wieś i Rolnictwo", nr 2.
  4. Gutkowska K., 2003: Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. Gutowska K, Żelazna K., 1997: Społeczno-ekonomiczne i socjopsychiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi. Referat na konferencję nt. „Przedsiębiorczość w agrobiznesie, 12—14.09.1997.
  6. Sawicka J., Psychospołeczne uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet [w:] Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Waszawa.
  7. Tryfan B., 1995: Kobieta wiejska i rodzina wobec zmian systemowych [w:] Kobieta wiejska w Polsce. Wyd. Jordan, Warszawa.
  8. Zimbardo F.G., 1994: Psychologia i życie. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu