BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szybiga Krystyna
Tytuł
Zmiany spożycia żywności w gospodarstwach domowych Dolnego Śląska na tle kraju
Changes of Food Consumption in Households of Lower Silesia on the Country Background
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 2, s. 249-252, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Konsumpcja, Konsumpcja żywności
Households, Consumption, Food consumption
Uwagi
synopsis, summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Abstrakt
Sporządzanie analiz gospodarki żywnościowej w ujęciu regionalnym wymaga m.in. wiedzy z zakresu potrzeb żywnościowych. W opracowaniu omówiono zmiany spożycia żywności na Dolnym Śląsku na tle kraju. Wskazano na ograniczony dostęp do danych o spożyciu w gospodarstwach domowych w układzie regionalnym, a stąd na trudności analizy rynkowej. (oryg. streszcz.)

Making analysis of agribusiness in regional aspect needs La. knowledge of nourishment necessity. In this paper there is discussed about food consumption changes in Lower Silesia on the country background. There is pointed at limited access to data of consumption in households in regional scheme, and thence at difficulties in market analyse. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chrościcki T. 2005: Uwarunkowania makroekonomiczne. [W:] Popyt na żywność. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe MRiRW, ARR, IERIGŻ-PI, nr 6, 3.
  2. Gulbicka B. 2000: Wyżywienie polskiego społeczeństwa w ostatniej dekadzie. XX wieku. Studia i Monografie. IERÍGZ. Warszawa, 93-99.
  3. Kowrygo B. 2003: Polityka wyżywienia w Polsce na początku XXI wieku. Przemysł Spożywczy, nr 9, 14-17.
  4. Mynarski S. 1987: Analiza rynku. Problemy i metody. PWN, Warszawa, 35-40.
  5. Popyt na żywność (2005). Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. MRiRW, ARR, IERÍGZ-PIB, Nr 6, 6-18.
  6. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. GUS: Warszawa, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
  7. Roczniki Statystyczny Województwa Dolnośląskiego, US. Wrocław, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
  8. Świetlik K. 2005: Popyt na żywność w latach 2004-2005. Biuletyn Informacyjny, nr 12 (174). ARR, 24-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu