BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiewicz-Górecka Urszula
Tytuł
Rola marek przedsiębiorstw handlowych na rynku produktów częstego zakupu
The Role of Trade Enterprise Brands on the Market for Fast Moving Consumer Goods
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 9, s. 74-88, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Marka produktu, Znaki towarowe, Marka, Marka przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo handlowe, Marka handlowa
Product brand, Trademarks, Brand, Enterprise's brand, Commercial enterprises, Private label
Abstrakt
Artykuł poświęcono dynamicznemu rozwojowi marek przedsiębiorstw handlowych. Do najważniejszych powodów wprowadzania marek przedsiębiorstw handlowych zaliczono względy ekonomiczne, chęć wyróżnienia się wśród konkurencji, chęć poszerzenia oferty sklepu oraz budowania lojalności nabywców wobec sklepów. Przedstawiono podstawowe wyróżniki marek przedsiębiorstw handlowych i marek producentów oraz opinie konsumentów o tych markach. Rozwój marek przedsiębiorstw handlowych w Polsce jest postrzegany jako przejaw procesów globalizacji handlu. Przedstawiono skalę i zakres zjawiska, jak również tempo rozwoju marek przedsiębiorstw handlowych w Polsce oraz argumenty za i przeciw rozwojowi produktów marek przedsiębiorstw handlowych.

The article is devoted to the fast growing number of trade companies' brands. The reasons for their occurrence are discussed, with a stress put on economic considerations, desire to be distinguished from among competitors, to expand the trade company's offer, and to build customers' loyalty towards the trade enterprise. Basic indicators of products of trade enterprises' brands and manufacturers' brands in Poland are presented in a comprehensive way along with consumers' opinions in this respect. Development of trade enterprises' brands in Poland is seen as one of the manifestations of the processes of trade globalisation. The scale and scope as well as the pace of development of trade companies' brands in Poland are illustrated pointing out the arguments in favour and against this development. The Author also notes that the consequences of development of trade companies' brands in Poland have not been recognised yet, and it is therefore reasonable to monitor systematically the development of products of foreign and domestic trade chains' brands.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański T., [2000], Strategie marketingowe dużych sieci handlowych. Wyzwania przełomu wieków, [w:] Marketing - przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania. Materiały kongresowe Jelenia Góra 24-27 września 2000 roku, Instytut Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
  2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., [2000], Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE Warszawa, s. 337.
  3. Grynkiewicz A., [1997], Dynamika rozwoju marek, [w:] Rocznik 1996. Program przywrócenia roli i znaczenia marek firmowych i handlowych w Polsce "Marka-Markom", Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Marki Polskiej, Warszawa.
  4. Kłosiewicz U., Słomińska B., [2000], Marki producenta i marki handlowe jako narzędzie konkurencji, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa, s. 52.
  5. Kwiatkowski P., [2002], Private labels zagrożeniem dla marek?, "Marketing w Praktyce", nr 5
  6. Mruk H., Rutkowski I.P., [1994], Strategia produktu. Marketing bez tajemnic, PWE, Warszawa
  7. Report Private label own brand in Poland 2002, Polish Market Review, 2002, nr 4.
  8. Rocznik 1996, [1997], Program przywrócenia roli i znaczenia marek firmowych i handlowych w Polsce, "Marka - Markom", Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Marki Polskiej, Warszawa
  9. Sora A., [2002], Zmiany w handlu detalicznym w Polsce i Europie Centralnej, GFK Polonia, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu