BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stadtherr Stanisław
Tytuł
Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw i jej podstawowe uwarunkowania
Financial Flexibility at Polish Enterprises and Its Essential Conditions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1042, t. 2, s. 202-211, rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Bilans przedsiębiorstwa
Enterprises financial liquidity, Enterprise’s balance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor poruszył problem utraty płynności finansowej przez polskie przedsiębiorstwa i zagrożeń, jakie niesie za sobą masowość tego zjawiska. W zakresie bilansowych objawów utraty płynności, wymienił kilka grup typologicznych oraz podkreślił strategiczne znaczenie problemu przyczyn utraty płynności. Ponad to, autor wskazał na skomplikowany mechanizm narastania niedoborów kapitałowych i na rolę zależności czasowo-przestrzennych, w tym rolę uwarunkowań płynących z niewłaściwych rozwiązań systemowych.

The article points on problem scale of losing financial flexibility by polish enterprises and threats connected with the substantial character of the issue. At the angle of balanced symptoms of flexibility losing the author selected some typological groups. Strategic validity of sources the flexibility losing were underlined. The complicated mechanism of progress the capital lacks and role of time-space concerns - especially causing by improper system solutions, were also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Młoszkowicz M., Stadtherr S., Makro- i mikroekonomiczne skutki publicznego wsparcia przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, KaiSP Uł, Łódź 1997.
  2. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzane płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2002.
  3. Stadtherr S., Strategiczne aspekty rozwoju i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, [w:] Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa - modele i doświadczenia, red. M. Moszkowicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
  4. Wędzki D., Strategia płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu