BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz
Tytuł
Problem niewspółmierności koncepcji w zarządzaniu
Źródło
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s. 6-8
Słowa kluczowe
Teorie zarządzania, Organizacja i zarządzanie, Ewolucja zarządzania
Management theories, Organisation and management, Evolution of management
Abstrakt
W filozofii nauki niewspółmierność oznacza, iż znaczenia pojęć i metod naukowych zmieniają się wraz ze zmianą teorii w ramach której funkcjonują. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy pojęcie niewspółmierności znajduje zastosowanie w zarządzaniu?
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. BIELSKI, Organizacje. Istota, struktury, procesy, wydanie II, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996..
 2. G. BURRELL, G. MORGAN, Sociological Paradigms and Organisational Analysis, Heinemann, London, 1979.
 3. P. FEYERABEND, Against Method, NLB, London 1975, s. 269, 270.
 4. A. GOBLER, Wstęp, [w:] H. PUTNAM, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, PWN, Warszawa 1998, s. 8.
 5. T. GRUSZECKI, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, s. 37.
 6. H. JAGODA, J. LICHTARSKI, O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania, „Przegląd Organizacji", nr 1/2003.
 7. H. KOONTZ, The Management Theory Jungle, „Journal of the Academy of Management", 1961, vol. 4., no. 3.
 8. M. KOSTERA, Antropologia organizacji, PWN, Warszawa 2003.
 9. J. KRZYŻANOWSKI, Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985, s. 42.
 10. T.S. KUHN, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przekład i posłowie S. Amsterdamski, PIW, Warszawa 1985, s. 465.
 11. T.S. KUHN, Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa 1968.
 12. T.S. KUHN, Współmierność, porównywalność i komuni-kowalność, [w:] Droga po Strukturze. Eseje filozoficzne z lat 1970-1993 i wywiad rzeka z autorem slynnej „Struktury rewolucji naukowych", Sic!, Warszawa 2003.
 13. J. LICHTARSKI, M. CZURA, O relacjach między koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu. Integracja i dezintegracja, red. H. JAGODA, J. LICHTARSKI, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 14. J. LICHTARSKI, Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, „Przegląd Organizacji", nr 12/2000.
 15. S. LUKES, Niewspółmierność w nauce i w etyce, [w:] Racjonalność współczesności, PWN, Warszawa 1992, s. 132.
 16. G. MORGAN, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 17. Słownik Języka Polskiego (program komputerowy), PWN, Warszawa 2003, hasło: „komplementarność".
 18. J. ZIELENIEWSKI, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969, s. 68-79.
 19. K. ZIMNIEWICZ, Skrzynka narzędziowa menedżera, „Przegląd Organizacji", nr 5/2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu