BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Andrzej
Tytuł
Typologia restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Źródło
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s. 9-12
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przegląd literatury
Systemic transformation, Restructuring of enterprises, Literature review
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja rodzajów restrukturyzacji oraz jej wymiarów, a także próba usystematyzowania zaprezentowanych klasyfikacji. Przedstawiono klasyfikacje restrukturyzacji przedsiębiorstwa spotykane w literaturze amerykańskiej i polskiej. Następnie, na podstawie zidentyfikowanych w polskiej literaturze przedmiotu propozycji wielokryterialnej typologii, wskazano rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstwa w gospodarce okresu transformacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E.H. BOWMAN, H. SINGH, Corporate Restructuring: Reconfiguring the Firm, „Strategic Management Journal",Vol.14, Special Issue, 1993, Summer, s. 6, 8-11.
 2. I. DURLIK, Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering. Teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 45.
 3. I. DURLIK, Restrukturyzacja techniczno-organiza-cyjna przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4/1998.
 4. A. GIBBS, Determinants of Corporate Restructuring: The Relative Importance of Corporate Governance, Takeover Threat and Free Cash Flow, „Strategic Management Journal", Vol. 14, Special Issue, 1993, Summer, s. 51.
 5. I. GROSEFELD i G. ROLAND, Defensive and Strategic Restructuring in Central European Enterprises, „Journal of Transforming Economies and Societes", nr 3-4/1996.
 6. W.M. GRUDZEWSKI, I.K. HEJDUK, Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001, s. 258.
 7. H. JAGODA, Wybrane problemy restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw, „Prace Naukowe", nr 668, AE, Wrocław 1994;
 8. H. JAGODA, J. LICHTARSKI, Problemy i wytyczne restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, opracowanie i redakcja naukowa R. BOROWIECKI, AE - TNOiK, Kraków 1994 s. 158.
 9. A. KAMELA-SOWIŃSKA, A. B. MIRECKI, Restrukturyzacja jako proces podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1995, s. 24-31.
 10. D. KOWALCZUK-JAKUBOWSKA, A. MALEWICZ, Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1992, s. 11-19.
 11. A. LIPOWSKI, Procesy restrukturyzacji w przedsiębiorstwach przemysłowych okresu transformacji systemowej (wprowadzenie do problematyki), [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, pod red. naukową E. MĄCZYŃSKIEJ, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001, tom l, s. 52-55.
 12. A. LIPOWSKI, Rodzaje restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji, INE PAN, „Working Papers" nr 2/1998.
 13. A. LIS, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Analiza komparatywna istoty zjawiska restrukturyzacji przedsiębiorstwa w ujęciu wybranych koncepcji amerykańskich i polskich, „Przegląd Organizacji", nr 9/2003.
 14. Z. MALARA, Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 23-26.
 15. E. MĄCZYŃSKA, M. ZAWADZKI, Restrukturyzacja przez inwestycje, [w.] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, redakcja i opracowanie naukowe R. BOROWIECKI, AE - TNOiK, Kraków 1996, s. 241.
 16. A. NALEPKA, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 23-30.
 17. J. PASIECZNY, Restrukturyzacja wczoraj, dziś i jutro, „Przegląd Organizacji", nr 9/1997.
 18. B. PEŁKA, Polityka przemysłowa, strategia i restrukturyzacja przemyslu, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1992, s. 84.
 19. Z. PIERŚCIONEK, Restrukturyzacja a rozwój i strategie przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, redakcja i opracowanie naukowe R. BOROWIECKI, AE - TNOiK, Kraków 1996, s. 170.
 20. Z. SAPIJASZKA, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Szansę i ograniczenia, PWN, Warszawa 1997, s. 7, 44-75.
 21. A. STABRYŁA, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000, s. 251-252.
 22. B. STOLARZ, Zakres, ogólna ocena procesów restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji", nr 1/1998.
 23. W. GABRUSEWICZ, Restrukturyzacja przedsiębiorstw i metody oceny jej efektów, „Przegląd Organizacji", nr l/ 1999.
 24. C. SUSZYŃSKI, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacj a przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003, s. 192, 189-192.
 25. I. ŚWIĄTEK-BARYLSKA, Restrukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, Oficyna Wydawnicza PROXIMA, Łódź 1998, s. 52-54.
 26. Wypowiedź J. LICHTARSKIEGO [w:] Restrukturyzacja w Zakopanem, „Przegląd Organizacji", nr 12/1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu