BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuzel Marcin
Tytuł
Powiązania filii korporacji transnarodowych z podmiotami krajowymi i efekty dyfuzji
Źródło
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s. 16-21
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Korporacje międzynarodowe, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Gospodarka światowa, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
International enterprise, International corporation, Enterprise internationalization, World economy, Foreign investment, Direct investments
Abstrakt
Zwrócono uwagę na zagadnienie rozszerzania stopnia umiędzynarodowienia korporacji transnarodowych. Jest to istotny element dynamizacji wzrostu przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w gospodarce światowej. Przedstawiono rodzaje powiązań pomiędzy filiami przedsiębiorstw zagranicznych a podmiotami kraju lokaty kapitału w formie BIZ.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A.S. BEDI, A. CIEŚLIK, Formy działalności inwestorów zagranicznych a dyfuzja kapitału intelektualnego w polskim przemyśle, „Ekonomista" 1999, nr 4.
  2. J.H. DUNNING, International Production and the Multinational Enterprise, London 1981, s. 27.
  3. J.H. DUNNING, Multinational Enterprises and the Global Economy, Wokingham 1993, s. 445-469, 471.
  4. A.O. HIRSCHMAN: Strategy of Economic Development, Yale University Press, New Haven 1958, za: E. OZIEWICZ, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Gdańsk 1998, s. 132, 133.
  5. W. JANASZ, K. JANASZ, A. ŚWIADEK, J. WIŚNIEWSKA, Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Szczecin 2001, s. 277-278.
  6. D. KORNACKA, Koncepcje luki technologicznej w teorii międzynarodowego transferu technologii, „Przegląd Organizacji", nr 10/2001.
  7. Meeting the Competitive Challenge: Linking TNCs with Local Suppliers, UNCTAD Press Release, 18 September 2001, http://www.unctad.org
  8. PAIZ, Inwestorzy zagraniczni w Polsce, Raport wykonany przez INDICATOR, Warszawa 1998, s. 26-29.
  9. The Relationship Between Trade and Foreign Direct Investment: A Survey, Working Party of the Trade Committee, OECD, June 11th, 2002, s. 9.
  10. UNCTAD, World Investment Report 2001: Promoting Linkages, United Nations, New York and Geneva 2001, s. 127, Ramka V. 10, s. 189 i 190, Ramka V.4, s. 176 i 177 oraz Ramka V.8, s. 185 i 186.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu