BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klincewicz Krzysztof
Tytuł
Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu
Knowledge Management as Management Fashion
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 1, s. 15-32, bibliogr. 47 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Techniki zarządzania
Knowledge management, Management techniques
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Moda w zarządzaniu jest pojęciem z obszaru badań organizacji, opisującym zmiany popularności określonych technik w zarządzaniu oraz związanych z nimi bestsellerów, haseł, podejść do zarządzania zmianą w organizacjach, usług doradczych, produktów informatycznych i innych rozwiązań. Autor prezentuje rozwój koncepcji zarządzania wiedzą i nawiązujących do niej komercyjnych rozwiązań, wykorzystując metaforę badawczą mody w zarządzaniu, łącząc analizy ilości dyskursu z badaniami jakościowymi.

Management fashion is a notion from organisational research, describing swings in popularity of management techniques and related bestsellers, buzzwords, approaches to managing organisational change, consulting services, software products and other solutions. The author presents the development of knowledge management and related commercial solutions, using the research metaphor of management fashion, linking discourse volume analysis and qualitative research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamson E., Managerial fads and fashions: the diffusion and rejection of innovations, „Academy of Management Review" 1991, 16/3, s. 586-612.
 2. Abrahamson E., Technical and Aesthetic Fashion, [w:] Czarniawska B., Guje Sevon (red.), Translating Organizational Change, de Guyter, Berlin-New York 1996, s. 117-137.
 3. Abrahamson E., Fairchild G., Management Fashion: Lifecycles, Triggers, and Collective Learning Processes, „Administrative Science Quarterly" 1999, 44, s. 708-740.
 4. Ackoff R.L., On Learning and the Systems That Facilitate It, „Reflections" 1996, 1, Centre for Quality of Management, Cambridge.
 5. Bosworth M.T., Solution Selling. Creating Buyers in Difficult Selling Markets, McGraw-Hill, New York 1995.
 6. Carey J.W., Morgan M., Oxtoby M.J., Intercoder Agreement in Analysis of Responses to Open-Ended Interview Questions: Examples from Tuberculosis Research, „Cultural Anthropology Methods" 1996, 8, s. 1-5.
 7. Chmielewski A., Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 8. Cohen M.D., March J.G., Olsen J.P., A Garbage Can Model of Organizational Choice, „Administrative Science Quarterly" 1972, 17, s. 1-25.
 9. Craig R.T., Generalization of Scott's Index of Intercoder Agreement, „Public Opinion Quarterly" 1981, 45, s. 260-264.
 10. Czarniawska B., Joerges B., Travels of Ideas, [in:] Czarniawska B., Guje Sevon (red.), Translating Organizational Change, de Guyter, Berlin-New York 1996, s. 13-48.
 11. DiMaggio P.J., Powell W.W., The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organisational fields, „American Sociological Review" 1983, 48, s. 147-160.
 12. Drucker-Godard C., Ehlinger S., GrenierC., Validite etflabilite de la recherche, [w:] Thietart R.-A. (red.), Methodes de Recherche en Management, Dunod, Paris 1999.
 13. Ernst B., Kieser A., In Search of Explanations for the Consulting Explosion, referat zaprezentowany na SCANCOR Workshop „Carriers of Management Knowledge", Stanford University 1999.
 14. Falk P., The Consuming Body, SAGE Publications, London - Thousand Oaks - New Delhi 1994.
 15. Fill C., Marketing Communication. Context, Contents and Strategies, Prentice Hall Harlow 1999.
 16. Firth D.R., Swanson E.B., Customer Relationship Management: A Diffusion Snapshot, „Information Systems Working Papers" 2001, 1-01, The Anderson School UCLA, Los Angeles.
 17. Harris J., Pryor J., Adams S., The Challenge of Intercoder Agreement in Qualitative Inquiry, 1998, http://emissary.ots.utexas.edu/emissary/publications/intercoder-agreement.pdf, data dostępu 23.06.2003.
 18. Hendrey J., Strategic Decision Making, Discourse, and Strategy as Social Practice, „Journal of Management Studies" 2000, 37/7, s. 955-977.
 19. Hyman M.R., Tansey R., Clark J.W., Research on Advertising Ethics: Past, Present and Future, „Journal of Advertising" 1994, 23/3.
 20. Jachnis A., Terelak J.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998.
 21. Kieser A., Moden & Mythen des Organisierens, „Die Betriebswirtschaft" 1996, 56/1, s. 21-39.
 22. Kieser A., Hegele C., Klimmer M., Matthias, Kommunikation im organisatorischen Wandel, Schaffer-Poeschel, Stuttgart 1998.
 23. Kieser A., On Communication Barriers between Management Science, Consultancies and Business Companies, [w:] Clark T., Fincham R. (red.), The Management Advice Industry: Critical Perspectives on Consultants, Gurus and Managerial Knowledge, Blackwell, Oxford 2000.
 24. Klincewicz K., Management fashion and its impact on Information and Communication Technology market, praca doktorska na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 25. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
 26. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003.
 27. Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Wyd. Fundacji Aletheia, Warszawa 2001.
 28. Lalo C., Społeczne funkcje mody, [w:] Wojnar I. (red.), Antologia współczesnej estetyki francuskiej, Warszawa 1980, s. 196-221.
 29. Leibenstein H., Poza schematem homo oeconomicus, PWN, Warszawa 1988.
 30. Lyotard J.-F., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Wyd. Fudacji Aletheia, Warszawa 1997.
 31. Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, PWN, Warszawa 1993.
 32. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 33. Nonaka L, Reinmoller P., Toyama R., Integrated Information Technology Systems for Knowledge Creation, [w:] Dierkes M., Antal A., Nonaka I. (red.), Handbook of organisational learning & knowledge, Oxford University Press, New York 2001.
 34. Palmer N., KM- Getting Over the Hype, „Inform" czerwiec 1999, s. 32.
 35. Raub S., Ruling C.-C., The knowledge management tussle - speech communities and rhetorical strategies in the development of knowledge management, „Journal of Information Technology" 2001, 16, s. 113-130.
 36. Rigby D., Management Tools and Techniques: A Survey, „California Management Review" 2001,43/2,s. 139-159.
 37. Rogers E.M., Diffusion of innovations, The Free Press, New York 1995.
 38. Romano N.C., Fjermestad J., Electronic Commerce Customer Relationship Management: An Assessment of Research, „International Journal of Electronic Commerce" 2001-2002, 6/2, s. 61-113.
 39. Rovik K.A., Deinstitutionalization and the Logic of Fashion, [w:] Czarniawska B., Guje Sevon (red.), Translating Organizational Change, de Guyter, Berlin-New York 1996, s. 139-172.
 40. Scarbrough H., Swan J., Explaining the Diffusion of Knowledge Management: The Role of Fashion, „British Journal of Management" 2001, 12, s. 3-12.
 41. Starbuck W.H., Organizations as Action Generators, „American Sociological Review" 1983, 48, s. 91-102.
 42. Swan I, Newell S., Robertson M., Knowledge Management - When will People Management Enter the Debate?, referat zaprezentowany na Hawaii International Conference on System Sciences, 2000.
 43. Swan J., Robertson M., Bresnen M., Knowledge Management and the colonization of knowledge, referat zaprezentowany na CMS Conference, The Dissemination of Management Knowledge Stream, 2001.
 44. Swanson E.B., Ramiller N.C., The Organising Vision in Information Systems Innovation, „Organization Science" 1997, 8/5, s. 458-474.
 45. Tuomi I., Corporate Knowledge. Theory and Practice of Intelligent Organizations, Metaxis, Helsinki 1999.
 46. Wang P., What drives waves in Information Systems? The organizing vision perspective, referat zaprezentowany na International Conference on Information Systems, 2001.
 47. Westrup C., Discourse, Management, Fashions, and ERP Systems, [w:] Wynn E.H., Whitley E.A. (red.), Global and Organizational Discourse About Information Technology, Barcelona 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu