BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołaczek Bożena
Tytuł
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy: uwarunkowania i skutki : Głos w dyskusji
Źródło
Polityka Społeczna, 2004, nr 4, s. 14-16
Słowa kluczowe
Zakład pracy chronionej, Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Polityka zatrudnienia, Rynek pracy, Polska w WE, Prawo WE
Supported employment enterprise, Disabled people, Disabilities employment activity, Employment policy, Labour market, Poland in the EC, European Community law
Abstrakt
W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, od 2004 r. w Polsce zniesiono przysługujące wcześniej zakładom pracy chronionej ulgi w podatku dochodowym, w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym i od ceł, zastępując je większym dofinansowaniem wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, dofinansowaniem zaciągniętych kredytów bankowych, zwrotem kosztów szkoleń, refundacją kosztów zatrudnienia określonych grup niepełnosprawnych, itp. Wprowadzone instrumenty łagodzić mają skutki przejścia zakładów pracy chronionej do nowych uwarunkowań unijnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kołaczek B., J. Kowalski (Warszawa 1999) Rynek pracy osób niepełnosprawnych. Sytuacje klęsk żywiołowych. Raport IPiSS
  2. Majewski T., Systemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Biblioteka Miesięcznika "Zakłady Pracy Chronionej", Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2002, z. 18.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
  4. Ustawa z 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustawW kierunku nowych rozwiązań systemowych? Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oaz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" 2003, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu