BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lasmanowicz Renata, Lelusz Henryk
Tytuł
Bezrobotni Warmii i Mazur w poszukiwaniu pracy
Źródło
Polityka Społeczna, 2004, nr 4, s. 21-23
Słowa kluczowe
Postawy społeczne, Bezrobocie, Mobilność ludności, Mobilność siły roboczej, Rynek pracy, Badania ankietowe
Social attitudes, Unemployment, Population mobility, Labour force mobility, Labour market, Questionnaire survey
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena postaw społeczno-ekonomicznych osób bezrobotnych z Warmii i Mazur pod względem dostosowania się do potrzeb rynku pracy w regionie. Badania objęły 400 bezrobotnych z Warmii i Mazur pobierających zasiłek dla bezrobotnych oraz pozostających bez prawa do zasiłku. Badania ankietowe wśród bezrobotnych przeprowadzone zostały w roku 2001.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kabaj M. (2000), Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa.
  2. Kowal J. (1998), Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, PWN, Warszawa.
  3. Kryńska E. (1997), Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej, IPiSS, Warszawa.
  4. Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu