BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkowski Julian
Tytuł
Oszacowania obciążeń płac składkami i podatkiem w Polsce 1992-2002
Źródło
Polityka Społeczna, 2004, nr 4, s. 10-13
Słowa kluczowe
Koszty pracy, Składki ubezpieczeniowe, Podatki, Polityka płacowa
Labour costs, Insurance premium, Taxes, Wage policy
Abstrakt
Relacje między wynagrodzeniami a kosztami pracy przedstawiane są często w niejasny, cząstkowy, a nawet mylący sposób. W materiale niniejszym dokonano oszacowania obciążeń płac składkami i podatkiem w kraju za lata 1992-2002, opierając się na szczegółowej analizie i obrazując całość zagadnienia za pomocą wykresów.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aksman E. (2003), Wpływ progresywności (regresywności) świadczeń społecznych i podatków bezpośrednich na rozkład dochodów bieżących gospodarstw domowych w Polsce, „Ekonomia" nr 9, s. 132-146.
 2. Aksman E. (2002), Redystrybucyjny efekt podatku dochodowego w Polsce, „Ekonomista" nr 4, s. 555-574.
 3. Biała księga podatków. Analiza obecnego systemu podatkowego. Propozycje zmian (1998a), Ministerstwo Finansów, s. 50.
 4. Biała księga podatków. Analiza obecnego systemu podatkowego. Propozycje zmian. (Synteza) (19985), Ministerstwo Finansów, s. 13-14.
 5. Borkowska S. red. (2001), Koszty pracy a rynek pracy, Opracowania PCZ, IPiSS, Warszawa.
 6. Daszkowski J. (2002a), Obrazy wynagrodzeń i kosztów pracy w Polsce w latach 1992-1999, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 7. Daszkowski J. (2002b), Struktura kosztów pracy w Polsce, w: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, Warszawa, s. 204-211.
 8. Daszkowski J., Grycuk A. (2001), Obraz podatkowych i składkowych obciążeń płacy w latach 1998 i 1999, w: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, Warszawa, s. 115-129.
 9. Eriksen K., Fallan L. (1996), Tax knowledge and attitudes toward taxation: A report on a quasi-experiment, „Journal of Economic Psychology", vol. 17, s. 387-402.
 10. Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995 (2000), Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje GUS, Warszawa.
 11. Grądalski F. (2002), Kierunki racjonalizacji systemu finansów publicznych, „Ekonomista" nr 2, s. 221-245.
 12. GUS (2001), Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2000 r., „Informacje i Opracowania Statystyczne GUS", Warszawa.
 13. Keane M.R, Prasad E.S. (2001), Poland inequality, transfers, and growth in transition, „Finance & Development" March, s. 50-53.
 14. Keane M.R, Prasad E.S. (2002a), Inequality, transfers, and growth: new evidence from the economic transition in Poland, „The Review of Economics and Statistics", May, 84(2), s. 324-341.
 15. Keane M.R, Prasad E.S. (2002b), Changes in the structure of earnings during the polish transition, IMF Working Paper WP/02/135.
 16. Nojszewska E. (2002), Podatek dochodowy jako narzędzie polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 17. Podkaminer L. (2003), A note on the evolution of inequality in Poland, 1992-1999, „Cambridge Journal of Economics", vol. 27, s. 755-768.
 18. Primik U. (2000), Dezinformacje o kosztach pracy w wypowiedziach politycznych i publikacjach prasowych, praca magisterska napisana w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH.
 19. Vihanto M. (2003), Tax evasion and the psychology of the social contract, „Journal of Socio-Economics", vol. 32, s. 111-125.
 20. Wołowiec T. (2003), Rynek pracy a konkurencyjność gospodarki, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 8(643), s. 43-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu