BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwaśniewicz Władysław
Tytuł
Między postfeudalizmem a postindustrializmem: przeobrażenia społeczeństwa polskiego w XX wieku
Źródło
Polityka Społeczna, 2004, nr 4, s. 1-6, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo, Społeczeństwo postsocjalistyczne, Industrializacja, Rozwój gospodarczy, Historia gospodarcza, Agraryzm
Society, Post-communist society, Industrialization, Economic development, Economic history, Agrarianism
Abstrakt
Patrząc z dzisiejszej perspektywy, cały wiek XX dla społeczeństwa polskiego był okresem nieustannej transformacji życia zbiorowego na wszystkich jego podstawowych płaszczyznach: politycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturowej. Artykuł niniejszy jest interesującym esejem na temat przemian i ewolucji w społeczeństwie polskim w tych dziedzinach na przestrzeni kolejnych dekad XX wieku.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell D. (1998 [1976]), Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa.
 2. Drucker RF. (1999 [1993]), Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa.
 3. Gałęski B. (1964), Chłopi i zawód rolnika, Warszawa.
 4. Giddens A. (1993), Sociology. Second Edition Fully Revised and Updated, Cambridge.
 5. Hirszowicz M. (1998), Spory o przyszłość. Klasa, polityka, jednostka, Warszawa.
 6. Hobsbawm E. (1999), Wiek skrajności. Spojrzenie na krótkie dwudzieste stulecie, Warszawa.
 7. Ihnatowicz I. (1996), Od rozbiorów do pierwszej wojny światowej, w: I. Ihnatowicz i in., Społeczeństwo polskie od X do XX w., wydanie trzecie, poprawione, Warszawa.
 8. Krzysztofek K., Szczepański M. (2002), Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice.
 9. Kwaśniewicz W. (2000), Konflikty społeczne w dobie zmiany ustrojowej a procesy żywiołowe, w: M. Malikowski, Z. Seręga, Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych. Studia, komunikaty, eseje, tom l, Rzeszów.
 10. Landau Z., Tornaszewski J. (1981), Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, wydanie czwarte, zmienione, Warszawa.
 11. Lensky G.E. (1966), Power and Privilege. A Theory of Social Stratification, New York.
 12. Mokrzycki E. (2001), Bilans niesentymentalny, Warszawa.
 13. Morawski W. (1990), Society and the Strategy of Imposed Industrialization, "The Polish Sociological Bulletin" nr 4.
 14. Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, Warszawa.
 15. Szacki J. (1999), Nauki społeczne wobec wielkiej zmiany, w: J. Kurczewska (red.), Zmiana społeczna. Teoria i doświadczenie polskie, Warszawa.
 16. Sztompka P. (1999), Kulturowe imponderabilia szybkich zamian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, w: P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany..., Warszawa-Kraków.
 17. Topolski J. (1983), Teoria wiedzy historycznej, Poznań.
 18. Topolski J. (2000), Historia Polski, Poznań.
 19. Trzeciakowski L. (1976), Ziemie polskie pod panowaniem państw zaborczych, w: J. Topolski (red.), Dzieje Polski, Warszawa.
 20. Ziótkowski M. (2001), Polska a świat. O kilku problemach społecznych "niepokojącej współczesności", w: A. Miszalska, K. Kowalewicz, Niepokojąca współczesność, Łódź.
 21. Żarnowski J. (1999), Społeczeństwa XX wieku, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu