BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hońko Stanisław
Tytuł
Komputerowe wspomaganie procesu nauczania rachunkowości
Computer aided process of teaching accountancy
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 23, nr 79, s. 33-45, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Komputeryzacja rachunkowości, Szkolnictwo wyższe
Accounting, Computerization of accounting, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problemowe metody nauczania wymuszają stosowanie odpowiednich pomocy naukowych. Jednym ze sposobów jest szerokie wykorzystanie komputerów w nauczaniu rachunkowości. Celem artykułu jest zaproponowanie alternatywnego sposobu przekazywania wiedzy, z zastosowaniem techniki komputerowej do rozwiązywania konkretnych zadań. Zaletą takiego to rozwiązania jest możliwość zwiększenia efektywności i większe zaangażowanie studentów w realizację zajęć.(abstrakt oryginalny)

Problem-oriented methods of teaching require application of adequate teaching aids. One of such means is wide use of computers in teaching accountancy. The aim of the article is to suggest an alternative way of passing the knowledge by applying computer engineering in order to solve specific tasks. An advantage of this solution is the possibility of increasing efficiency and students' engagement in performance of the tasks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubakowska K., Perspektywy polskiego szkolnictwa - szansę i możliwości rozwoju, [w: ] Praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, Dydaktyka w rachunkowości, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 1998.
  2. Doroszewski W. (red.) Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1980.
  3. Kardasz A., Seminarium dyplomowe w rachunkowości, [w:] Praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, Dydaktyka w naukach ekonomicznych, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2001.
  4. Kopiński A., Symulacje komputerowe w nauczaniu controllingu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2003 nr 14 (70), Warszawa 2003.
  5. Mazur M., Informatyka w kształceniu służb finansowo-księgowych, [w:] Praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, Dydaktyka w rachunkowości, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 1998.
  6. Radawiecka E., Aktywizujące metody nauczania rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2003 nr 14 (70), Warszawa 2003.
  7. Sojak S., Jaskólska B., Goldmann K., Zawadzki A., Rachunkowość zarządcza w arkuszu kalkulacyjnym, TNOiK, Toruń 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu