BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doszyń Mariusz
Tytuł
Bayesowska estymacja skłonności z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego
Bayesian estimation of propensities with using econometric models
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2006, vol. 53, z. 4, s. 25-35, bibliogr. 14 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Teoria zachowań, Mikroekonomia, Ekonometria, Wnioskowanie bayesowskie
Behaviour theory, Microeconomics, Econometrics, Bayesian inference
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania skłonności na podstawie odpowiednio zbudowanego modelu ekonometrycznego. Za pomocą metod bayesowskich oszacowano skłonności do konsumpcji wybranych rodzajów gospodarstw domowych w Polsce (lata 1993-2004). Skłonności do konsumpcji zostały wyznaczone dla informacyjnego (rozkład normalny - gamma) i nieinformacyjnego rozkładu a priori. Dla oszacowanych modeli wyznaczono również 95% przedziały największej gęstości a posteriori oraz parametry precyzji szacunku. Wyznaczone zostały również rozkłady skłonności do konsumpcji wybranych rodzajów gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

In the article possibilities of calculation of propensity by means of properly specified econometric models were presented. Propensities to consumption of chosen types of households in Poland with using Bayesian approach were estimated (for years 1993-2004). Propensities to consumption were obtained for informative (Normal - Gamma distribution) and non-informative a priori distributions. Highest Posterior Density Intervals and parameters of precision for calculated estimators were also computed. Finally, distributions of propensities to consumption of analyzed types of households were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański C., Pruska K., [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 2. Doszyń M., [2005], Statystyczna analiza skłonności ludzkich w procesach gospodarowania, praca doktorska, Szczecin.
 3. Doszyń M., [2004], Zastosowanie modeli typu logit oraz probit do badania skłonności ludzkich, ZN US nr 415, Prace KEiS nr 16, Szczecin.
 4. Geweke J., [2003], Contemporary Bayesian Econometrics and Statistics, University of Iowa.
 5. Grabski F., Jaźwiński J., [2001], Metody bayesowskie w niezawodności i diagnostyce, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 6. Hozer J., Doszyń M., [2004], Ekonometria skłonności, PWE, Warszawa.
 7. Hozer J., Doszyń M., [2004], Skłonności a całościowo-strukturalne badanie zjawisk, Przegląd Statystyczny 4.
 8. Hozer J., [2002], Ekonometryczna interpretacja skłonności w ekonomii, Przegląd Statystyczny 3.
 9. Hozer J., Markowicz I., [2002], Małe firmy. Analizy i diagnozy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 10. Hozer J., [2003], Skłonności w ekonomii i ich mierzenie, Zeszyty Naukowe nr 365, Prace KEiS nr 14, Szczecin.
 11. Hozer J., Zawadzki J., [1990], Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa.
 12. Koop G., [2003], Bayesian econometrics, University of Glasgow.
 13. Osiewalski J., [2001], Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 14. Popper K., [1996], Świat skłonności, Znak, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu