BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doszyń Mariusz
Tytuł
Zastosowanie losowania Gibbsa do wyznaczania rozkładów skłonności na podstawie modelu ekonometrycznego
Application of Gibbs sampling to calculation of distributions of propensities by means of econometric model
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2006, vol. 53, z. 4, s. 36-42, bibliogr. 12 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Teoria zachowań, Mikroekonomia, Ekonometria
Behaviour theory, Microeconomics, Econometrics
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono sposoby wyznaczania skłonności z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego. Za pomocą schematu Gibbsa wyznaczona została skłonność do konsumpcji gospodarstw domowych emerytów i rencistów w Polsce w latach 1993-2004. Za rozkład a priori wektora parametrów przyjęto rozkład normalny, natomiast za rozkład a priori rozkładu parametru precyzji - rozkład gamma (przyjęto, iż rozkłady te są od siebie niezależne). Skłonność do konsumpcji gospodarstw domowych emerytów i rencistów w badanych latach była dość wysoka (0,965). (abstrakt oryginalny)

In the article possibilities of using econometric models to obtain propensities were discussed. Propensity to consumption of households containing pensioners and retired people in Poland in years 1993-2004 by means of Gibbs sampling was computed. Normal distribution was chosen as a priori distribution of vector of parameter's estimates. Gamma distribution was set as an “a priori” distribution of parameter of precision. It was assumed that these “a priori” distributions are independent. Empirical results showed that average propensity to consumption of households of pensioners and retired people in analyzed period was high (0,965). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański C., Pruska K., [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 2. Doszyń M., [2005], Statystyczna analiza skłonności ludzkich w procesach gospodarowania, praca doktorska, Szczecin.
 3. Geweke J., [2003], Contemporary Bayesian Econometrics and Statistics, University of Iowa.
 4. Grabski F., Jaźwiński J., [2001], Metody bayesowskie w niezawodności i diagnostyce, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 5. Hozer J., Doszyń M., [2004], Ekonometria skłonności, PWE, Warszawa.
 6. Hozer J., Doszyń M., [2004], Skłonności a całościowo-strukturalne badanie zjawisk, Przegląd Statystyczny 4.
 7. Hozer J., [2002], Ekonometryczna interpretacja skłonności w ekonomii, Przegląd Statystyczny 3.
 8. Hozer J., [2003], Skłonności w ekonomii i ich mierzenie, Zeszyty Naukowe nr 365, Prace KEiS nr 14, Szczecin.
 9. Hozer J., Zawadzki J., [1990], Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa.
 10. Koop G., [2003], Bayesian econometrics, University of Glasgow.
 11. Osiewalski J., [2001], Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 12. Popper K., [1996], Świat skłonności, Znak, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu