BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golinowska Stanisława
Tytuł
Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej. Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej
Źródło
Polityka Społeczna, 2004, nr 3, s. 3-8, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Migracja zarobkowa, Rynek pracy, Popyt na pracę, Wydajność pracy, Swoboda przepływu osób w UE, Zasoby rynku pracy
Population migration, Economic migration, Labour market, Labour demand, Labour efficiency, Freedom of movement for persons in the EU, Labour market resources
Abstrakt
Procesy migracyjne w znacznym stopniu związane są z sytuacją na rynku pracy zarówno w kraju wysyłającym, jak i w kraju przyjmującym. W kraju wysyłającym możemy mieć do czynienia z relatywną nadwyżką zasobów pracy w stosunku do zgłaszanego popytu. W kraju przyjmującym występuje zjawisko relatywnego niedoboru tych zasobów. Wchodzące do UE nowe kraje Europy Środkowej i Wschodniej postrzegane są głównie jako źródło imigracji zarobkowej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boeri T., Garibaldi R (2003), How fare is Warsaw from Lisbon?, ed. R Pacci, World Bank, mimeo.
 2. European Commission (2002), Employment in Europe 2002. Recent Trends and Prospects, Directorate - General for Employment and Social Affairs, EURES, Bruksela.
 3. EUROSTAT (2001), Employment and Labour Market in Central European Countries, nr 3, Luxemburg.
 4. Golinowska S., Topinska I. (2002), Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania, CASE, Warszawa.
 5. Golinowska, S., red. (2004), Popyt na prace cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, IPiSS, Warszawa.
 6. GUS (2001), Popyt na pracę w 2000 r., "Informacje i Opracowania Statystyczne", Warszawa.
 7. GUS (2003), Raport z Wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, Warszawa.
 8. IKCHZ (2002), Inwestycje zagraniczne w Polsce, Raport, Warszawa.
 9. Kwiatkowski E., red. (2003/2004), Przemiany pracy w Polsce, w S. Golinowska (red.), W trosce o pracę, UNDP/CASE, NHDR Poland 2004, www.undp.org.pl/nhdr
 10. Kwiatkowski, E., Roszkowska S., Tokarski T. (2003), Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, maszynopis.
 11. MGPiPS (2003), Przedsiębiorczość w Polsce, Raport, Warszawa.
 12. OECD (2001), OECD Employment Outlook, Paris.
 13. OECD (2002), Labour Force Statistics 2002, Paris.
 14. OECD (2003), OECD Employment Outlook, Paris.
 15. OECD (2003, Economic Outlook No 73, Paris.
 16. Paci P. (2002), Gender in Transition, The World Bank Eastern Europe and Central Asia Region, Washington D.C.
 17. Rutkowski J. (2002), Job Creation and Job Destruction in Poland (1993--1999), konferencja NBP "Monetary Policy in the Environment of Structural Changes", Warszawa.
 18. UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) (2001), Economic Survey of Europe in 2001, New York & Geneva.
 19. UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) (2003), Economic Survey of Europe No 1, New York & Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu