BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dintcheva-Biś Darina
Tytuł
Dynamiczny model równowagi ogólnej dla gospodarki Polski. Szacowanie wybranych parametrów modelu
Dynamic general equilibrium model of Polish economy. Estimation of some parameters
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2006, vol. 53, z. 4, s. 58-81, bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Obliczeniowy model równowagi ogólnej, Gospodarka otwarta, Modele makroekonomiczne
Computable General Equilibrium model (CGE), Open economy, Macroeconomic models
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono równania oraz wyniki estymacji niektórych parametrów dla deterministycznej wersji dynamicznego modelu równowagi ogólnej dla gospodarki Polski. Parametry elastyczności w modelu składającego się z 42 równań oszacowano za pomocą modeli ekonometrycznych na podstawie kwartalnych danych statystycznych z lat 1996-2002. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the equations and the results of estimation of some parameters of a discrete version of dynamic general equilibrium model for Polish economy. We estimate some elasticity parameters of the forty-two equation model on the base of econometric models and quarterly statistical data for years 1996-2002. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dervis K., De Melo J., Robinson S., [1982], General Equilibrium Models for Development Policy, Cambridge University Press, Cambridge.
  2. Devarajan S., Go D.S., Levis J.D., Robinson S., Sinko P., [1997], Simple General Equilibrium Modeling, [w:] J.F. Francois, K.A. Reinert (red.) Applied Methods for Trade Policy Analysis, Cambrige University Press, Cambridge.
  3. Dintcheva-Biś D., [2005], Dynamiczny model równowagi ogólnej z endogeniczną akumulacją kapitału rzeczowego, rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki.
  4. Dintcheva-Biś D., [2006], Dynamiczny model równowagi ogólnej z zastosowaniem wskaźnika Tobina, Przegląd Statystyczny (złożono do publikacji).
  5. Juszczak G., Żółtowska E., [1982], Analiza wpływu jednostek pomiaru zmiennych na oszacowanie parametrów funkcji CES, [w:] Wiadomości statystyczne, n. 3, GUS, Warszawa.
  6. Piazolo D., [2000], Amending the Use of Computable General Equilibnum Models for Transition Countries, [w:] Welfe W., Wdowiński P. (red.), Makromodels'99, Rydzyna, December 1-4, 1999, Absolwent, Łódź.
  7. Piazolo D., [2002], An Intertemporal Evaluation of Accession to the European Union, [w:] Fossati A., Wiegard W. (red.) Policy Evaluation with Computable General Equilibrium Models, Routledge, London.
  8. Welfe W., [1992], Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski, PWE, Warszawa.
  9. Welfe W., Welfe A., [2004], Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu